Oko sokolvo u Nišu

Policija potvrdila – Oko sokolovo nelegalno, nakon izvršene kontrole, ispostavilo se da zbog neadekvatnih prepravki, vozila koja je niška komunalna milicija koristila za snimanje nepropisno parkiranih automobila, nisu bila tehnički ispravna, pa je tamošnja policija podnela prekršajne prijave protiv komunalnih milicajaca koji su njima upravljali, ali i protiv načelnika komunalne milicije, kao odgovornog lica u državnom organu. Drugi atest urađen je naknadno.

Tekst preuzet sa štampanog izdanja Sat revije

Oko sokolovo nelegalno: Nesvakidašnja situacija zabeležena je nedavno u Nišu kada se ispostavilo da organi gradske samouprave ne poštuju propise u vezi sa tehničkom ispravnošću vozila i uslovima pod kojima vozila mogu da se registruju da bi učestvovala u saobraćaju. Zahvaljujući istraživanju i pisanju tamošnjeg medijskog portala „Niška inicijativa“, policija je izvršila nadzor nad radom komunalne milicije u Nišu i utvrdila da vozila marke „lend rover diskaveri sport“ sa sistemom „Oko sokolovo“, koje su pripadnici pomenute službe koristili za otkrivanje i snimanje nepropisno parkiranih automobila, nisu tehnički ispravna i da kao takva, nisu ispunjavala uslove za učešće u saobraćaju propisane Pravilnikom o tehničkim pregledima i Pravilnikom podeli motornih vozila i tehničkim uslovima.

Atest Oko sokolovo
Oko sokolovo nelegalno i neispravno atestirano

Na kraju, pomenuta vozila su dovedena u ispravno stanje, ali je saobraćajna policija podnela prekršajne prijave protiv pripadnika komunalne milicije koji su ih vozili i sa njima nelegalno učestvovali u saobraćaju, kao i protiv njihovog načelnika, kao odgovornog lica u državnom organu.

Prepravke bez atesta

Suština pomenute tehničke neispravnosti svodi se na prepravke vozila koje nisu ispitane i verifikovane u skladu sa važećim zakonskim propisima jer u atestima u kojima su evidentirane izvršene prepravke, karakteristike vozila i sklopovi nisu upisani na zakonski način. Naime, pomenuti „Lend rover diskaveri sport“ su prepravljeni za snimanje parkiranih vozila tako što su im na šasiju pričvršćeni sklopovi za snimanje, a u unutrašnjost tovarnog prostora dodata digitalna oprema sistema za nadzor. Međutim, atestiranje vozila obavljeno je u ovlašćenoj laboratoriji Mašinskog fakulteta u Beogradu, u vreme kada je vlasnik vozila još uvek bila kompanija Britiš motors, a pre nego što ih je prodala JKP Parking servis iz Niša. U Uverenju o ispitivanju koje je izdala Agencija za bezbednost saobraćaja verifikovane su samo prepravke u smislu promene namene vozila iz putničkog u teretno i naknadno zatamnjivanje stakala. Prepravka krova na koji je dodata čitava ona skalamerija sa opremom za snimanje, ili je obavljena
naknadno, ili je nekim čudom promakla nadležnim službama. U svakom slučaju, nije promakla kolegama iz Niške inicijative koji su, zahvaljujući Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja, ipak uspeli da pribave pomenuto Uverenje o ispitivanju iako u tamošnjem JKP Parking servis nisu baš bili voljni da im dostave taj dokument. Kada su njihove sumnje da vozila sa sistemom za snimanje „Oko sokolovo“ ne ispunjavaju uslove za učešće u saobraćaju potvrđena, o tome su obavestili i Upravu saobraćajne policije, a onda čitava stvar više nije mogla tek tako da se zataška.

Oko sokolovo u Nišu

Doduše, pomenuta vozila su ubrzo nakon što je od vlasnika zatraženo Uverenje o ispitivanju, ponovo atestirana i u novi atest upisan je sklop za snimanje vozila, nova maksimalna masa vozila, ali je evidentirana i ponovna promena namene iz teretnih u “specijalna terenska vozila za snimanje saobraćaja”.

Ko je kriv?

Vozila za automatsku detekciju prekršaja sistema „Oko sokolovo“ su, dakle usklađena sa važećim tehničkim propisima, a posle svega, prekršajne prijave su dobili službenici niške komunalne milicije i njihov načelnik. Kao da su milicioneri koji su dobili zadatak da upravljaju spornim vozilima mogli znati da su ona tehnički neispravna uprkos važećem atestu i saobraćajnoj dozvoli.

Naravno da nisu,

kao ni njihov načelnik koji im je dao nalog za izvršenje zadatka, pa će sud takve prijave, najverovatnije odbaciti i čitava bruka će se tako završiti. Sa druge strane, više hiljada prekršajnih naloga i kazni uručenih Nišlijama zbog nepropisnog parkiranja, verovatno nikada neće biti stornirano iako je sada sasvim jasno da su pomenuti prekršaji otkriveni tehnički neispravnim vozilima koja su suprotno propisima učestvovala u saobraćaju. Podećamo da ovo nije prvi put da su uočeni određeni propusti u radu sistema „Oko sokolovo“, o čemu je revija SAT Plus više puta pisala. Vozila komunalne milicije opremljena tim sistemom snimaju sva vozila pored kojih prolaze, a takozvani GIS (geografski informacioni sistem) pomoću GPS signala određuje tačnu lokaciju. Ako se ispostavi da na tom mestu parkiranje nije dozvoljeno, najpre će na osnovu registarskih oznaka biti ustanovljeno ko je vlasnik, a onda će mu na kućnu adresu biti poslat poziv da dođe i izjasni se o tome ko je parkirao njegovo vozilo na nedozvoljenom mestu. Ukoliko se ne pojavi u roku od osam dana, što je najčešći slučaj, onda mu komunalna milicija šalje prekršajni nalog i ostavlja mogućnost da, opet u roku od osam dana, plati polovinu kazne ili da u istom roku podnese zahtev za sudsko odlučivanje u nadležnom prekršajnom sudu.

Nažalost, više puta se već ispostavilo da taj GIS sistem nije baš bezgrešan kao što tvrdi komunalna milicija i da mu se dešava da ne odredi baš precizno lokaciju na kojoj se snimljeno vozilo nalazi. Prema svedočenju naših čitalaca koji su takve greške iskusili na svojoj koži, one nisu bile velike i uglavnom se tu radilo o razdaljinama između 50 i 100 metara, ali je to u Beogradu sasvim dovoljno da se navede pogrešna ulica i vlasniku, ni krivom ni dužnom, pošalje prekršajni nalog. Kada smo pitali nadležne kako onaj ko nije kriv može da se odbrani, dobili smo odgovor da je najpametnije podneti zahtev za sudsko odlučivanje, pa na sudu dokazati da prekršaja nije bilo i da je pomenuti GIS sistem pogrešno odredio lokaciju njihovog vozila. Drugim rečima, da građani treba da dokazuju da nisu krivi umesto da onaj ko ih tereti za prekršaj, dokaže da jesu. Većina vlasnika vozila će radije platiti pola kazne (5.000 dinara) nego
gubiti vreme na sudu, pa ispada da „Oko sokolovo“ zapravo ovde ide na „procenat šuta“ po sistemu „ako prođe, prođe“, računajući da neće biti mnogo onih koji su uporni i zbog kojih će na sudu izgubiti postupak i morati da plate sudske troškove.

Šta kaže policija?

Evo šta, između ostalog, piše u zvaničnom odgovoru MUP-a Udruženju građana i medijskom portalu Niška inicijativa: „Nakon izvršenih provera, utvrđeno je da je od strane policijskog službenika kapetana policije Policijske uprave u Nišu, Odeljenja saobraćajne policije, šefa Odseka za saobraćajno-tehničke poslove, izvršen nadzor nad radom komunalne milicije u Nišu. Nakon izvršenog nadzora, podneo je prekršajne prijave protiv komunalnih milicionera za koje je utvrđeno da su upravljali predmetnim vozilima sistema Oko sokolovo, kao i protiv načelnika komunalne milicije, kao odgovornog lica u državnom organu.“

Author