Oko sokolovo Niš

Sistem “Oko sokolovo” koji u Nišu koristi dva vozila “Range Rover” nabavljena od kompanije British Motors iz Beograda, imaju “sumnjivu” tehničku dokumentaciju o atestu. Po našim saznanjima i po uvidu u dokument o Atestu vozila na kome je evidentirana vršena prepravka, karakteristike vozila i sklopovi nisu na zakonski način upisani.

Po zvaničnim podacima Agencije za bezbednost saobraća u čijoj bazi podataka postoji ovo uverenje za atestiranje dva vozila sistema Oko sokolovo koja su u vlasništvu Parking servisa iz Niša, jedine prepravke vozila koje su rađene jesu promena namene vozila (iz putničkog u teretno), kao i zatamnjivanje stakala.

Po uvidu u samo vozilo koje smo uradili u vreme prezentovanja sistema, jasno se vidi da je na vozilu urađena promena na šasiiji, na krovu i unutar samog tovarnog prostora, gde je smeštena digitalna oprema sistema na za nadzor koja nije upisana u samo Uverenje. Ista oprema ne postoji u Atestu koji smo dobili.

U konsultacijama sa stručnjacima iz oblasti saobraća kao i sa pravnicima, svi do jednog su konstatovali, a sve po trenutnim pravilnicima i podzakonskim aktima koji regulišu oblast atestiranja i prepravljanja vozila, ali i delatnost tehničkih pregleda i pravila o registraciji vozila, da ova dva vozila u Nišu nisu tehnički ispravna, tj da nisu adekvatno atestirana.

Atestiranje je radio Mašinski fakultet u Baogradu, dok je vlasnik vozila još uvek bio diler British motors.

Atest Oko sokolovo
Vozila sistema Oko sokolovo i atest vozila iz Agencije za bezbednost saobraćaja, atest pokazuje samo dve prepravke vozila.

Od Parking servisa u Nišu smo u prethodnom periodu tražili po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja da nam dostave dokument o atestiranju. Parking servis je i u ovom slučaju ali i u više prethodnih odbio dostavu informacija navodeći da se ovog puta radi o “autorskom delu i smislu softverskog rešenja na samom sistemu” i dostavili podatak kako je sam softver za sistem Oko sokolovo upisan u registar “intelektualne svojine” i dostavili nam broj rešenja pod kojim je upisana “ta intelektualna svojina”. Pokrenut je postupak pred Poverenikom oko dostave ovih podataka, ali je naše iskustvo da Parking servis svojim ponašanjem više godina unazad mahom ne dostavlja podatke koji mogu da im budu “javno štetni”, a mahom se tiču njihovog poslovanja.

VD direktor Parking servisa Dejan Dimitrijević je u kratkom razgovoru vezano za jedan od naših zahteva ukratko prokomentarisao  “…eto, neka Poverenik kaže ko je u pravu, pa kad odluči u tvoju korist, doći ćeš da vidiš dokumentaciju”.

Atest koji smo tražili od samog Parking servisa, dobili smo na drugi zakonski način.

Dejan Dimitrijević
VD Direktor Parking servisa baš na samoj prezentaciji sistema Oko sokolovo

Očekujemo u toku januara meseca odluku Poverenika po našoj žalbi i uvid u dokumentaciju Parking servisa, jer ćemo ubrzati postupak u skladu sa važećim zakonom kao medijska organizacija.

atest Oko sokolov u Nišu
Deo ZOBS-a koji pojašnjava atestiranje vozila i šta se atestira

Na snimku koji je napravljen na prezentovanju sistema i samih vozila, jasno se vidi unutrašnjost vozila sa pomenutim sistemom, kao i prepravkom na šasiji vozila na krovu i u tovarnom prostoru. Na krovu i unutar vozila se jasno vide delovi sistema kojih nema u dokumentaciji. Stručnjaci sa kojima smo se konsultovali su mišljenja da treba preispitati namenu vozila, jer je možda sada ovo vozilo za “specijalne namene”, obzirom da poseduje specijalne sklopove za određenu namenu.

U slučaju medijskih reportažnih kola koja imaju opremu za snimanje i emitovanje samo unutar vozila, kao “specijalno vozilo” mora da se podvrgne tehničkom pregledu na 6 meseci.

Povodom ovog slučaja, sva dokumenta i snimke, kao i kompletnu prijavu poslali smo upravi saobraćajne policije u Beograd ali i u Niš. Tražili smo u prijavi da se ispitaju naši navodi, i ukoliko se ispostavi da su tačni, da se vozilo isključi iz saobraćaja, uskladi sa zakonom, atestira na zakonski način i da se isti navodi proslede nadležnom tužilaštvu/Prekršajnom sudu, da se ustanovi da li ima privrednog prestupa ili nekog drugog kršenja zakona. U prijavi smo tražili da nas izveste o postupku i nadzoru, ali smo pojasnili da ako MUP to ne uradi usled netreansparentnog rada koji je u policiji postao standard, da ćemo vrlo lako saznati detalje postupka i objaviti u interesu javnosti da i oni sami nešto prikrivaju.

Grad Niš po izjavi Uprave za finansije grada Niša, ne zna koliko je prihodovao od kazni po Odluci o komunalnom redu grada Niša, dok podaci govore da je u istraživanom periodu napisano oko 7000 kazni.

O ovom slučaju ćemo na dalje izveštavati javnost pri bilo kakvom dobijanju podataka.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.