Direktorka Pčelice Svetlana Mitić

Da li Pčelica daje više para na godišnjem nivou za advokatske usluge zbog suđenja mahom sa radnicima nego za igračke? Po podacima koje smo analizirali, sve iz zvaničnih podataka ove ustanove koja čuva 6500 deteta iz Niša, za malo više od tri godine pristiglo je na naplatu oko 6.5 miliona dinara troškova za sopstvenog advokata. Svi ovi iznosi su izraženi bez troškova advokata druge, pobedničke strane u sporovima, gde ustanova plaća i njihove troškove.

Pčelica na godišnjem nivou za igračke po javnoj nabavci daje oko 3 miliona dinara za sva obdaništa, za svih 6500 deteta koja pohađaju obdaništa u sistemu ove ustanove.

Prateći rad ove ustanove, tj sudske postupke koji se vode protiv nje, Pčelica je hronični gubitnik postupaka na sudu, dok se tačan broj postupaka ne zna, već se samo nagađa od strane upućenih u sve to iz same ustanove. Pa je tako skoro svaki radnik koji je tužio zbog “neke nepravde” pobedio na sudu, konkursi se obaraju, rešenja se poništavaju.

Svetlana Mitić priznala krivično delo
Pčelica ima više problema od samo jednog

Sa druge strane, uprava Pčelice na čelu sa Svetlanom Mitić, nije previše otvorena prema javnosti, tj prema medijima koji nisu na “platnom spisku SNS-a”, pa ni javnost ne može da sazna sve detalje sa potpunom tačnošću.

iako gubi skoro sporove, najveći problem jesu žalbeni postupci za naknade štete po presudama koje je ustanova izgubila, gde se gomilaju kamate, broj podnesaka i ročišta, kao i troškovi za sopstvenog advokata ali i za advokate strane koja ih je pobedila na sudu.

Svetlana Mitić u odgovoru medijima, kao i na zadnjem press-u koji je održan pre više od godinu dana, krivi “neke radnike” za loše stanje u ustanovi.

Kvalitet Pčelicinog rada sa decom je po oceni Ministarstva prosvete pao u kvalitetu, zbog čega smo pozivani i u policiju da dajemo izjave povodom objavljivanja ovog vrednovanja.

Nekoliko zadnjih primera presuda jesu obaranje konkursa za PR-a ustanove, kao i obaranje konkursa za 75 vaspitača koje je problematično i zbog neizvršavanja meritornih odluka Suda.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.