Osnovna škola Stefan Nemanja

Uprava osnovne škole “Stefan Nemanja” sa direktorkom Aleksandrom Projović na čelu, odbila je da dostavi podatke o troškovima koji su nastali u prethodne četiri kalendarske godine a tiču se učešća direktorke, nastavnog i nenastavnog kadra na seminarima, edukacijama i drugim vrstama obuka van Niša, kao i podatke o sprovedenim javnim nabavkama u istom periodu.

Niška inicijativa zahtevala je u okviru istraživanja koje je obuhvatilo preko 30 osnovnih škola u Nišu dostavljanje svih dokumenata iz kojih se mogu saznati troškovi za edukacije kojima su direktori, nastavnici, psiholozi, pedagozi, računovođe i ostali zaposleni prisustvovali u periodu od 2020-2023. godine.

Aleksandra Projović
Aleksandra Projović, direktorka osnovne škole Stefan Nemanja i odbornica SNS-a u gradskom parlamentu

Ovo istraživanje pokazalo je da su niški direktori potrošili oko 4 600 000 dinara za učešće, smeštaj, putne i sve ostale troškove nastale odlaskom na seminare i simpozijume koje organizuju izdavačke kuće poput Klett-a, dok je iz niškog budžeta za stručno usavršavanje nastavnika izdvojeno manje od 500 000 dinara.

Drugi deo istraživanja bazirao se na tome da li čelnici škola koje spadaju pod nadležnost Školske uprave Niša imaju položenu obuku i ispit za licencu direktora, koju su u obavezi da dobiju u roku od 2 godine od postavljanja na dužnost ili će u suprotnom biti razrešeni dužnosti prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

OŠ “Stefan Nemanja” u ulozi Don Kihota

Trideset škola razumelo je zahtev koji im je upućen i dostavilo je dokumentaciju koja sadrži fakture za sve seminare i kurseve koji su posećivani kao i dokaze o posedovanju licence kao neophodne dozvole za rad.

Jedina škola koja je odbila da dostavi podatke po Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja jeste OŠ “Stefan Nemanja” na čelu sa direktorkom Aleksandrom Projović. Aleksandra Projović je na spisku odbornika Skupštine grada Niša sa liste SNS-a.

Najpre je od novinara zatraženo pojašnjenje na koji se tačno član Zakona o javnim nabavkama odnosi jedna od tačaka zahteva koja se odnosi na sve javne nabavke na koje se ovaj Zakon ne primenjuje u navedenom periodu.

Nakon što je za potrebe ove obrazovne ustanove besplatno protumačen zakon, u propisanom roku stigao je odgovor kojim se “delimično odbacuje zahtev”.

Sekretar škole kao potpisnik ovog rešenja odbijanje je opravdao donošenjem novog tumačenje prava i obaveza koje imaju pripadnici javne vlasti kada se radi o pružanju informacija od javnog značaja.

U odgovoru se navodi da je škola sa preko 50% finansirana od jednog ili više organa vlasti kao i da je izveštaje o trošenju tih sredstava dostavila svom finansijeru.

“OŠ Stefan Nemanja dostavlja podatke u vezi sa različitim oblastima svog poslovanja Ministarstvu prosvete, gradu Nišu, Gradskoj upravi za društvene delatnosti, GO Pantelej i drugim relevantnim akterima u oblasti kontrole i nadzora takvog finansiranja na lokalnom nivou (JLS Niš) i na republičkom nivou.”

Inače, ova niška škola je jedna od četiri koja je u nizu krajnje sumnjivih tendera nabavila opremu za virtuelnu realnost za iznos od skoro 6 miliona dinara, a čije je realna cena na tržištu i do pet puta manja u odnosu na ono što su škole platile. Po podacima iz više izvora, nevedenih pet škola i njihovi direktori jesu “grupa od poverenja nadređenima” u gradu, i oni čine srž “aktiva direktora niških osnovnih škola”, koji okuplja sve direktore osnovnih škola u Nišu, dok je neizostavan član na sastancima i proslavama ove grupacije načelnik Školske uprave Niša, Predrag Nešović.

Zbog ovakvog odgovora nadležnih u školi, podneta je žalba Povereniku za informacije od javnog značaja, gde ćemo  po okončanju postupka da obavestimo javnost o odluci Poverenika ali i o podacima za koje osnovano sumnjamo da postoji razlog zbog kojih se kriju.


Po objavljivanju teksta, pravni zastupnik trenutnog sekretara škole je kontaktirao redakciju i pojasnio da ista osoba koja je trenutni sekretar, iako je tako navedeno u dopisu, nije potpisala rešenje škole. Rešenje škole je sadržalo samo nečitak potpis osobe ispod teksta “sekretar osnovne škole Stefan Nemanja”, dok ime trenutnog sekretara nije stajalo jasno u dopisu. Iz tog razloga tekst je izmenjen.

Authors