Direktori niških škola troše milione na edukacije

Direktori osnovnih škola u Nišu godišnje troše milione iz gradskog budžeta koje pravdaju različitim vidovima edukacije. Pod edukacijom direktora i prosvetnih radnika smatraju se svi seminari, stručni skupovi, konferencije, simpozijumi i slični događaji. Istraživali smo koliko je novca potrošeno u osnovnim školama u poslednje četiri kalendarske godine (2020-2023) na edukaciju direktora, nastavnika, računovođe, sekretara i ostalih zaposlenih u ovim obrazovnim ustanovama.

Niška inicijativa istraživala je koliko je novca izdvojeno iz budžeta Grada Niša, iz kog se finansira neometan rad i funkcionisanje škola, za potrebe edukacije direktora, zamenika direktora, nastavnika, sekretara, računovođe, psihologa, pedagoga i bibliotekara u protekle četiri godine.

Istraživanjem je obuhvaćeno 28 škola koje posluju na teritoriji grada od kojih smo zahtevali da nam dostave informacije i dokumenta koja se tiču svih nastalih troškova za sve edukacije održane van Niša u navedenom periodu. U iznose koje predstavljamo spadaju troškovi učešća na seminarima, simpozijumima i skupovima, troškovi smeštaja, putni troškovi, dnevnice i svi ostali troškovi koji su nastali tim povodom.

Direktori u hotelima, nastavnici u učionicama

Analizom prispelih dokumenata došli smo do okvirne cifre od 4 600 000 dinara koliko je koštala edukacija direktora samo za događaje koji su održani van Niša.

Omiljene destinacije na kojim se održavaju skupovi direktora su Zlatibor, Kopaonik, Tara, Vrnjačka Banja i tamošnji hoteli. Internacionalni simpozijumi koji se održavaju u Budimpešti, Temišvaru ili na Ohridu neretko su se našli među posećenim lokacijama.

Zbog prevlasti Klett grupacije koja obuhvata Klett, Novi Logos i Fresku na tržištu udžbenika u Srbiji, ova izdavačka kuća tradicionalni je organizator skupova direktora osnovnih i srednjih škola koji su se opredelili za korišćenje njihovih udžbenika.

Iako u mnogo manjoj meri, niškim direktorima nije strano ni prisustvo događajima u organizaciji izdavačkih kuća Vulkan znanje i Data status.

Najviše sredstava od svih potrošila je direktorka OŠ “Učitelj Tasa“, Radmila Krstić – malo više od 465 000 dinara.

Podsećamo, za Krstić nije novost trošenje velike sume novca, obzirom da je njena škola jedna od četiri koje su za iznos od skoro 6 miliona kupile opremu za virtuelnu realnost za koju smo dokazali da je plaćana i do 5 puta više u odnosu na realne cene.

Seminari za direktore su na mnogo “višem” nivou u odnosu na one koje posećuju nastavnici i održavaju se na mnogo “egzotičnijim” lokacijama pa su automatski i cifre koje se plaćaju mnogo veće. U organizaciji edukacija prednjači Klett grupacija, čiji su predstavnici rado viđeni gosti na proslavama u organizaciji škola a njihovi udžbenici najzastupljeniji u školama – kaže Dejan Petrović, učitelj škole “Učitelj Tasa”.

Niški učitelj dodaje da postoji neraskidiva veza između korišćenja preskupih udžbenika Klett grupacije, učešća njihovih predstavnika na proslavama i cene udžbenika koja je veća i do 80% u odnosu na one koje nudi Fondacija Alek Kavčić. Stav Petrovića je da tih 80% označava zaradu povlašćenih izdavača i omogućava im da se bave manipulativnim radnjama poput organizacije seminara za direktore koji se finansiraju iz budžeta gradova.

Zapostavljeni kadar

U analiziranom periodu za stručno usavršavanje svih nastavnika koji su zaposleni u osnovnim školama u Nišu potrošeno je oko 470 000 dinara.

Iako Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja jasno naglašava da su nastavnici dužni da se stalno stručno usavršavaju i unapređuju svoj obrazovno-vaspitni rad, u praksi to funkcioniše drugačije.

Račun Kletta za simpozijum na Ohridu
Račun Kletta za simpozijum na Ohridu

Prema nezvaničnim informacijama svi pozivi za skupove, seminare, kurseve i ostale događaje stižu na mejl škole kome uglavnom pristup imaju direktor, sekretar i računovođa. Nakon prijema poziva, mejl se u zavisnosti od kadra kome je namenjen prosleđuje i slede prijave zaposlenih za odlazak na događaj.

Konačnu odluku o tome da li će neko ići na edukaciju određuju upravo direktori škola, koji neretko odbijaju zahteve nastavnika i drugog osoblja, koji nakon nekoliko neuspešnih pokušaja dobijaju jasan signal da odustanu od budućih prijava jer su takvi skupovi “rezervisani” za direktore ustanova.

Nesrazmernost u vremenu, broju posećenih događaja i izdvojenom novcu za obuke direktora i nastavnika može se ogledati i u činjenici da je gotovo identičan iznos potrošila direktorka jedne škole koliko i nastavnici u njih 28.

Neupitno je da prosvetni radnici moraju da se edukuju i budu u korak sa savremenim konceptima. Ono što je upitno jeste izbor seminara kao i implementacija istih u postojeći sistem obrazovanja. Mnogi seminari koje su prosvetni radnici pohađali nisu imali za cilj osavremenjivanje nastave već mogućnost da se pojedinci, predavači i organizatori, materijalno okoriste dok sve to opravdaju seminarima – tvrdi Dejan Petrović.

Sve to ne bi izazivalo toliku pažnju i sumnju da nam je prosveta i obrazovanje na nivou koji joj sleduje u društvu – najvišem. Situacija je sasvim suprotna i biće lošija ukoliko se ljudi koji su nepodobni za prosvetu ali podobni za sistem, pre svih većina direktora, ne odstrani kao najmalignije tkivo, zaključuje Petrović.

Niška inicijativa obratila se za komentar Ministarstvu prosvete i načelniku Školske uprave Predragu Nešoviću koji do objave ovog teksta nisu odgovorili na pitanja.

*Činjenice i cifre u tekstu su izmenjene nakon dostavljanja dokaza o refundaciji troškova za učešće na projektima u Italiji i Španiji od strane OŠ Branislav Nušić iz Donje Trnave.

Authors