Pčelica

Pčelica gubi milione na sudu zbog tužbi radnika koji su dobili otkaze u mandatu sadašnje direktorke Svetlane Mitić. Pored disciplinskih postupaka koji su padali na sudu, sada je i Nataša Vučkovič, posle 20 godina rada u Pčelici, vraćena na posao odlukom suda posle nezakonitog otkaza.

Pčelica gubi milione i niže poraze na sudu, ali ne zna se kada će svi postupci da stignu na naplatu, jer se gomilaju postupci, dok je i inspekcija konstatovala štetu usled ovih sporova i poslala izveštaj ministru Ružiću. Ministar je bio bez reakcije.

Posle prvostepene presude i obaranja konkursa za 75 vaspitača o čemu smo pisali u ovom tekstu, čekamo ishod ovog postupka, da vidimo koliko će građani Niša indirektno platiti ove pravne igre, gde se očekuje 4 miliona štete samo u ovom postupku.

Pored postupka za pomenuti konkurs, uprava Pčelice negira da postoje i druge presude protiv ustanove koju su radnici tužili, o čemu smo pisali i u ovom tekstu. Redakcija je imala uvid u presude i postupke, dok  uprava konstantno negira činjenice.

Pčelica će sada po izjavama sagovornika izgubiti samo u ovom postupku oko 4 miliona dinara, za plate, poreze, doprinose i sudske troškove. 

Pčelica gubi milione zbog presuda u korist radnika

Pitali smo za detalje i Natašu Vučković koje je detaljno iznela sve podatke, ali vam prenosimo samo deo njene izjave:

Posle 32 meseca od otkaza ugovora o radu, Apelacioni sud potvrđuje presudu Osnovnog suda kojom se poništavaju kao nezakonite odluke JPU Pčelica i to Rešenje direktora i Odluka Upravnog odbora i obavezuje JPU Pčelica da me vrati na rad na odgovarajuće radno mesto i da mi se priznaju sva prava iz radnog odnosa i po osnovu rada, kao i da mi se nadoknade troškovi parničnog postupka. Vraćena sam na rad 15.08.2022.godine. Imajući u vidu da je presuda postala pravosnažna, zakonska obaveza JPU Pčelica je da mi isplati naknadu štete i uplate pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 03.12.2019.godine, što nije učinjeno.

Vučković naglašava da će podneti tužbu za izvršenje nadležnom sudu.

Nažalost, ove troškove, koji će se sa kamatom približiti cifri od 4 miliona
dinara, neće platiti Svetlana Mitić nego Pčelica, kao ni troškove po osnovu ostalih
sudskih sporova koji se vode protiv ustanove, a koji se nalaze u završnici. Nije tajna, da
je u toku više desetina sudskih sporova zaposlenih po različitim osnovama sa
Pčelicom, jer se sve više zaposlenih odlučuje da svoja prava potraže sudskim putem.

Povodom ovog slučaja, poslali smo mejlom upravi Pčelice pitanja ko je odgovoran za nezakonit otkaz i ko je odgovoran za milionske gubitke u sporu. Po odgovoru iz uprave ćemo objaviti tekst.

Trenutno je u toku konkurs za direktora Pčelice na period od 4 godine, gde se očekuje iz vladajuće SNS stranke da trenutna direktorka Svetlana Mitić bude nov-stari direktor ustanove.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.