JKP Naissus

Zaduženost javnih preduzeća u Nišu prešla je 1.1 milijardu dinara u ovoj godini. Pored diskutabilne efikasnosti rada skoro svih javnih preduzeća u Nišu, kreditna zaduženost je sada prešla milijardu, a ne postoje jasni pokazatelji niti plan kako da se izađe iz ovog kovitlaca nerada, sumnjivih nabavki, neefikasnosti kao i raznih ugovora i JPP-a kao i neuslužnosti prema građanima Niša.

Po zadnjim podacima iz sektora finansija grada Niša, veliki problem predstavlja poslovanje skoro svih devet javnih preduzeća. Sa jedne strane imamo nekolicinu preuzeća koja rade sa gubitkom, a sa druge strane imamo Parking servis, Direkciju za Izgradnju grada kao i Direkciju za javni prevoz koje iskazuju pozitivno poslovanje, ali ne iskazuju koliko realno koštaju građane Niša. Naime u ovoj godini se očekuje oko jedne milijarde u rebalansima budžeta grada zbog ugovora o Javnom gradskom i prigradskom prevozu, koji je po ugovoru o Javno privatnom partnerstvu garantovao zaradu prevoznicima uprkos gubicima i sve lošijoj prodaji karata.

Autobus
Sporni autobus od 80.000 Eura čija je nabavka dovela do hapšenja u Direkciji; foto: Niška inicijativa

Zaduženost javnog sektora je samo jedan pokazatelj lošeg poslovanja, drugi je negativno poslovanje kao i nenaplativost resursa koji se daju pomenutim (obema) Direkcijama i Parking servisu, koji koriste javni prostor za naplatu parkinga, upravljaju putevima i održavaju ih.  Preduzeće (Direkcija) za javni prevoz bavi se samo prodajom karata (i nikako prevozom) i ima najveće plate menadžementa u Nišu.

Možda je primer gasnog autobusa koji je samo jedna od afera u Direkciji za javni prevoz pokazatelj da Direkcija ne treba da se bavi prevozom, već samo tenderima za javni prevoz?

Najveća  kreditna zaduženja u javnom sektoru su sledeća:

  • JKP Gradska toplana 498 miliona
  • JKP Mediana 230 miliona
  • JKP Naissus 228 miliona
  • JKP Tržnica 84 miliona
  • JKP Parking servis 68 miliona
  • JKP Gorica 3.6 miliona

U narednim tekstovima ćemo uraditi analizu poslovanja u prvom kvartalu za ceo javni sektor grada Niša.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.