Direkcija za izgradnju grada je vršila uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva sa ukupno 5 stručnjaka građevinske struke, i za ovaj posao od grada je inkasirala 7.5 miliona dinara.

Direkcija kroz program održavanja i upravljanja nad putevima (u koje spadaju i trotoari i sve ostale saobraćajnice) troši preko jedne milijarde dinara para svih Nišlija. Pored i toga, Direkcija je plaćena i za nadzor nad putevima kojima upravlja od strane samog grada i Nišlija.

Za ovu uslugu grad Niš, tj sve Nišlije ovom javnom preuzeća plaćaju na godišnjem nivou malo manje od 7.5 miliona dinara. Rezultate nadzora i kvalitet puteva koji imao u Nišu vide svi građani, dok sada znamo tačan spisak onih koji nadziru rad nad putevima.

Direkcija za izgradnju grada Niša koja zadužena je i za gazdovanje nad skoro svom infrastrukturom grada, dok je najbolnija tačka svih Nišlija uvek stanje ulica i trotoara, kao i svih javnih površina koje su u lošem stanju.

Direkcija za izgradnju inkasirala 7.5 miliona za nadzor nad putevima koje im je Niš dao u gazdovanje

Daljim uvidom u same licence, postoje određene nejasnoće oko toga da li su sve licence i bile aktivne u prvoj polovini 2022. godine svim stručnjacima iz Direkcije koji su zaduženi za ovaj posao

Na spisku stručnjaka Direkcije za izgradnju sa licencama su Nebojša Lović koji je bio direktor Direkcije, kao i Zoran Prokić koji je sadašnji VD direktor Direkcije.

Na ovaj način, u prva dva kvartala u 2022. godini, nadzor je upitan, jer po podacima koje smo istražili, neke licence nisu bile aktivne u jednom periodu ove godine. Pitanja na ovu temu smo poslali Inženjerskoj komori, sa tačnim detaljima koji nas zanimaju.

Postavlja se pitanje da li nadležna uprava treba da traži povraćaj novca za nadzor u prva dva kvartala u 2022. godini jer nadzor je vršen sa neaktivnim licencama.U svim dokumentima koje su sačinjavali (ako su građevinski dnevnici uopšte i sačinjavani), svaki potpis na njima nije validan zajedno sa celim dokumentom, pojašnjavaju naši izvori koji su takođe licencirani inženjeri.

Po dobijanju tačnih podataka od Inženjerske komore oko licenci, objavićemo tekst sa podacima.

 

Author