Riba

U sredu 6. maja u toku dana građani Niša primetili su i obavestili nadležne da se desio pomor riba u Gabrovačkoj reci. Pomor je lociran na delu reke ispod restorana Bolji život, oko 18h.

Po pozivu građana na mesto događaja izašla je Komunalna milicija, Policija i Republička inspekcija za ribarstvo koja je napravila zapisnik i uzorkovala vodu i uginulu ribu.

Ovakvi incidenti nisu izolovani slučajevi, pored činjenice da imamo zakone o zaštiti prirode koji se primenjuju onoliko koliko su nam službe koje su nadležne sposobne kao i ostatak pravne države.

Nikola Kumanović, predsednik udruženja ribočuvara “Južna Morava dva” koje je o ovom slučaju alarmiralo institucije, rekao nam je u razgovoru da su svi nadležni alarmirani a da je obavešteno i Tužilaštvo, te da je postupak već pokrenut.

On je rekao i kako su procesi dokazivanja pomora riba i zagađenja jako teško dokazivi na sudovima u našoj zemlji zbog “lanca uzorkovanja i dokazivanja” kao i svima poznatog stanja u pravosuđu.

U toku podneva na Fejsbuku se pojavila i fotografija pomrlih riba kako plutaju rekom ispod mosta na Trošarini, što nas navodi na sumnju da je ovaj pomor katastrofalnog obima.

Velika je šteta i tuga što se ovako nešto dešava nakon gotovo dva meseca koliko je građanima bilo ograničeno kretanje zbog vanrednog stanja, u trenucima kada smo dopustili sebi da pomislimo da se priroda makar malo regenerisala.

Nažalost, zbog celokupne učmalosti i nerada sistema, ovakvi slučajevi ostaće zaboravljeni u fiokama nekih tužioca ili inspektora, zbog čega je neophodno da sačuvamo prirodu i zemlju, jer drugu nemamo.

Author