Po informacijama do kojih smo došli, Većnik Branislav Kačar je netačno naveo svoju stručnu spremu na sajtu grada Niša. Stepen koji je naveo je “Diplomirani Inžinjer zaštite životne sredine” dok podaci sa Fakulteta zaštite na radu govore da je samo završio prvi stepen ili “stepenovao zvanje sa 3 godine studija” pa tako nije stekao zvanje “Diplomirani Inženjer” već samo Inženjer. Za zvanje Diplomirani inženjer Kačaru je bilo potrebno da završi četvorogodišnje studije, što nije učinio po dokumentaciji sa fakulteta:

Odgovor sa Fakulteta zaštite na radu

U radnoj biografiji u toku svog četvorogodišnjeg mandata od 2016-2020. godine, navodi kao svoje uspehe manifestacije koje su se održale u Nišu, iako je posao većnika da obezbedi sistemsku podršku za razvoj sporta i radi na osnaživanju organizacija u oblasti sporta. Evo navoda koje je postavio na sajt:

“Značajno je unapredio saradnju sa školama i Univerzitetom u cilju intenziviranja obrazovnih i vaspitnih sadržaja, stvaranja uslova za sprovođenje vannastavnih sportskih aktivnosti učenika i studenata, podsticanja istraživačko-razvojnog, vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu na naučnim osnovama, kao i medijskoj promociji sporta.

Za vreme svog četvororgodišnjeg mandata, Branislav Kačar bio je organizator značajnih domaćih i međunarodnih sportskih takmičenja, kao što su: Davis CUP, Kup Radivoja Koraća, Evropsko prvenstvo u košarci za žene i mnoga druga svetska i evropska takmičenja čiji je domaćin bio Grad Niš” piše jasno na sajtu grada.

Posao Većnika iz bilo koje oblasti je obezbeđivanje sistemske podrške, primena zakona, praćenje realizacije i stvaranje osnova za institucionalnu kontrolu rada sportskih organizacija. Umesto toga, Većnika Kačara pretrage vezuju mahom sa prošle afere, hapšenja i optužbe. Podsećamo samo da je tekst koji smo pisali objasnio poluge rada u sportu njegovih najbližih saradnika. Nikako se ne može pripisati organizacija svih manifestacija koje su organizovale sportske organizacije u Nišu, samo zato što su neke od njih finansirane parcijalno, potpuno ili u velikim iznosima od strane grada.

Šta je sa zakonskim aktima i strateškim dokumentima?
Treba napomenuti da grad Niš nema “Program razvoja sporta” koji Zakon o sportu tretira kao bitan dokument, parcijalno je menjan pravilnik po kome se boduju sportske organizacije na konkursu, u njegovom mandatu nije održana bilo koja javna rasprava o primeni zakona kao i o unapređenju zakonskog okvira samog grada. Zadnja javna rasprava je bila 2015. godine u Nišu, pre početka mandata Kačara. Ukoliko Niš nema program razvoja sporta koji prati smernice svih zakona, nemoguće je da znamo šta treba strateški da se razvija i šta i kako da se finansira.

Član 137. Zakona o sportu i prioriteti koje Većnik ne primenjuje

Evo kako Većnik Kačar odgovara na direktno pitanje i pokazuje poznavanje zakona o sportu:


U svojim nastupima Većnik Kačar se hvali kako je izvšenje budžeta za sport 100%, ali malo ljudi zna da iza toga stoji drugačija realnost. Tih 100% izvšenja je ustvari novac koji se daje svim sportskim organizacijama iz budžeta Niša, tako da primanje novca iz grada Niša direktno na račun kluba nije bilo kakav uspeh. Svi kojima je dodeljen novac na konkursu su i dobili taj novac. To je taj najveći uspeh na koji je ponosan Većnik Kačar.

Po podacima koje posedujemo, o kojima uskoro pišemo, jako puno nepravilnosti postoje u radu nekih sportskih organizacija a neke veće organizacije su pod istragama državnih organa. Jedan od indikativnijih primera kao se “peglaju pare” u sportu jeste i primer u tekstu koji se bavio finansijama Kupa Radivoja Koraća i primer Sportskog saveza grada Niša.

Tradicionalno, Većnik Kačar  se ne javlja na pozive Niške Inicijative i urednika portala, tako da njegov komentar ne možemo da dobijemo. Pitaćemo ga uživo kad ga budemo videli.

Author