Tanja Minčić

Simfonijski orkestar u Nišu je odbio dostavu podataka o visini honorara koji su isplaćeni za “Operu Karmen” održanu premijerno u 2022. godini. U odgovoru kojim su nam uskratili podatke, pojasnili su da je ova ustanova 15.03.2023. usvojila izveštaj o poslovanju u 2022. godini i da su je poslali nadležnoj Upravi za društvene delatnosti.

Simfonijski orkestar je jedan od koorganizatora ove opere, i zajedno sa Narodnim Pozorištem iz Niša, pojedinačno su inkasirali 3 miliona dinara za organizaciju. Do sada, Narodno Pozorište se takođe oglušavalo o razne zahteve za pristup informacijama od javnog značaja, a svi zahtevi su se ticali utroška novca svih građana kroz rad ustanove.

Simfonijski orkestar
Simfonijski orkestar čeka usvajanje izveštaja o poslovanju da bi znao koliko je i za šta potrošio para svih građana?

Opera “Karmen” koja je izvedena u drugoj polovini juna 2022. godine i dalje ima “skrivene finansije“, pa smo ove godine zvali i novu direktorku Simfonijskomg orkestra Tanju Minčić, koja nam je obrazložila da nema nikakvog “skrivanja finansiranja” ove opere i da će sve biti transparentno oko troškova i plaćanja… deo teksta sa izjavom Tanje Minčić, sadašnje  direktorke Simfonijskog orkestra u tekstu pisanom 19. decembra 2022. godine.

Šta je sporno sa slanjem izveštaja i čekanjem da nadležna Uprava isti usvoji, pa da nam onda dostave podatke, tako što će da ih objave na sajtu ustanove, kao što piše u odbijanju zahteva?

Sporno je što je u dosadašnjim odgovorima, ta ista Uprava za društvene delatnosti pojašnjavala da oni nemaju tražene podatke, već da se za to obratimo ustanovi za koju tražimo podatke o poslovanju. Podatke smo tražili od pomenute nadležne Uprave baš za ustanove za koje su nadležni.

U samom materijalu za Skupštinu grada, u planovima poslovanja ustanova kao što su Simfonijski orkestar i Narodno Pozorište, ne postoje detalji koje smo tražili izdvojeni u dokumentima, niti takvi detalji postoje u planovima i izveštajima o poslovanju ovih ustanova.

U zahtevu koji smo poslali, tražili smo podatke koji već postoje o poslovanju u njihovoj finansijskoj službi, kao i podatke o već utrošenim sredstvima u prethodnoj godini.

Povodom odbijanja našeg zahteva, poslaćemo žalbu Povereniku.

Tanja Minčić nije odgovarala na telefonske pozive posle primljenog mejla sa odbijanjem dostave podataka.

Evo šta je rekla Većnica za kulturu grada Niša Adriana Anastasov povodom našeg pitanja o finansijama ove dve ustanove i organizaciji opere:

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.