Više od deset dana dva registra funkcinera i imovine na zvaničnom sajtu Agencije za sprečavanje korupcije nisu dostupni javnosti. Niška Inicijativa je poslala zvanični mejl agenciji i obavestila je o tome, ali nije bilo nikakve promene na samom sajtu.

Naime, postoje više registara u arhivi, ali pretraga funkcionera kao i njihovih primanja samo ne rade. U arhivi i pretragama nalaze se svi podaci javnih funkcionera koji su dužni da se predaju agenciji 30 dana od dana stupanja na dužnost.

Iako ovu agenciju po društvenim mrežama nazivaju i “Agencija za hipotetičku borbu protiv korupcije” ili “Agencija za sprečavanje korupcije samo na papiru” važnost ovakvog javnog registra je velika.

U tekstu gde smo spojili više činjenica u jednu celinu, upoznali smo javnost sa primanjima jedne porodice političara u Nišu na čelu sa Nenadom Stankovićem, jako dobro poznatim funkcionerom u političkim krugovima i drugim organima države.

Moguće je da postoje drugi registri ili plaćeni pristupi bazama podataka u koje Niška Inicijativa nema pristup.

Promena u vođenju registra usledila je u skladu sa Zakonom o agenciji koji je u odgovoru na pitanje Niške Inicijative dala i sama Agencija i potvrdila odnos zakona koji je sve blaži prema javnim funkcionerima.

Blaža primena zakona od 1. septembra 2019. godine

Član 70

Redovno i vanredno prijavljivanje imovine i prihoda (čl. 68. i 69) ne primenjuje se na odbornike, članove opštinskog i gradskog veća, članove opštinskih i gradskih izbornih komisija i članove organa javnih preduzeća, privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač ili član opština, grad ili gradska opština.

U nekoliko narednih članova, zakon kaže da Agencija može da zatraži vanredni izveštaj od funkcionera, ali da se ne lažemo, da li neko veruje više u sve to?

Iliti prevedeno na jezik “svih onih sa jeftinijim ulaznicama”: sve manja i manja kontrola umesto sve veće i veće kontrole. Vidi se po ovom članu zakona da smo u najuređenijoj zemlji što se tiče korupcije.

Zar ne?

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.