Poverenik tribina

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, je bio okosnica promene zakona koji će otežati uvid u rad javne službe u Srbiji. Izmene zakona su krenule da se primenjuju februara meseca 2022. godine.

Šta je izmena Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja donela na scenu?

Rok za odlučivanje Poverenika po žalbama za nedostavljanje podataka organa javne vlasti, sa 30 produžen je na 60 dana, pa je sada moguće poslati urgenciju za rešenje zahteva tek posle ovog roka. Kada dodamo prvi rok od 15 dana za odgovor po prvobitnom zahtevu koji se maksimalno koristi čak i za tipsko odbijanje, dodajemo još oko 10 dana za rešavanje urgencije, pa je sada za dobijanje osnovne informacije koje se traže potrebno skoro 3 meseca.

Nije to sve.

Poverenik zbog povećanog broja žalbi, rešava žalbe u normalnom postupku sa oko 17-18 meseci zakašnjenja. Primer za ovo jeste činjenica da Poverenik i dalje odlučuje po predmetima koji su započeti pre stupanja na snagu izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Marinović Milan Poverenik
Poverenik Milan Marinović

Razlog za ovo je što srpskoj službi Poverenika za jedan dan stigne isti broj zahteva kao u nekim susednim zemljama za celu godinu.  Ovo je bila konstatacija sada već bivšeg Poverenika Rodoljuba Šabića, na jednoj od tribina koja je održana u Nišu gde je bio gost. Sve ovo govori o transparentnosti organa javne vlasti, nameri zakonodavca i vlasti, jer praksa novinarskog posla u Srbiji govori da sve što može da se sakrije biće sakriveno.

Zbog izmenjene procedure oko pokretanja prekršajnog postupka zbog nedostavljanja podataka, ukinuta je mogućnost da tražilac informacije pokrene postupak pred nadležnim sudom direktno, jer sada po novim pravilima, prvo treba da se obratimo Povereniku, pa posle zakonski određene procedure, tražilac može da pokrene postupak.

U praksi, morali smo da zatražimo mišljenje službe Poverenika, jer smo bezuspešno pokušavali da telefonom dobijemo odgovor iz službi za žalbe, službe za prekršajno gonjenje kao i službe za harmonizaciju.

Sve tri službe koje smo zvali nisu imali odgovore na naša prosta i konkretna pitanja, već su nas upućivali u krug jedni na druge. Tumačenje YUKOM-a se razlikuje od napisanog u samom zakonu ali i od tumačenja drugih pravnika, dok sama služba Poverenika nema odgovore na pitanja o zakonu koji reguliše prvenstveno njihov rad u pravnim okvirima.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.