Sa mafijom se svako bori na svoj način. Za suđenje mafijaškom klanu Ndrangeta u Italiji je napravljen specijalni sud, obezbeđeno je 58 zaštićenih svedoka, angažovan je tužilac koji 30 godina živi pod policijskom zaštitom.

Naša borba je jeftinija i efikasnija – ne trebaju nam ni tužioci, ni sudije, ni svedoci, dovoljne su reči predsednika, ministara, poslanika, medija i mafija je nestala. A „sada su na redu ulični prodavci droge“. Ipak, za potrebe otvaranja poglavlja 23 i 24 i u slučaju da se neki sudija zanese, imaćemo jednog kandidata za predsednika Vrhovnog kasacionog suda, izmenićemo postojeću mrežu sudova i u beskonačnost preseliti promenu Ustava. Govore Vesna Rakić Vodinelić, profesorka prava, i Vida Petrović Škero, predsednica Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) i bivša predsednica Vrhovnog suda. Razgovor vodi Svetlana Lukić.

Author