Odbijeni prigovori opozicije

Gradska izborna komisija (GIK) u Nišu odbila je svih 35 prigovora podnešenih od strane opoziconih predstavnika a koji su se ticali nepravilnosti koje su oni utvrdili prilikom uvida u birački materijal u prethodnim danima.

Prigovori su odbijani u više etapa a zvanična rešenja iz kojih se vide obrazloženja takvih odluka objavljivana su na sajtu Republičke izborne komisije (RIK) selektivno u prethodne dve noći kao i danas prepodne.

GIK je najveći broj prigovora odbio označivši ih kao “nerazumljive”, dok je ostatak dobio oznaku “neosnovan”, a imamo i nekoliko delimično usvojenih prigovora koje su podneli predstavnici koalicije “Biramo Niš” a tiču se loše izbrojanih glasova koje je dobila koalicija oko Srpske napredne stranke (SNS) i njihova lista na određenim biračkim mestima.

Teror većine u Gradskoj izbornoj komisiji

Pod izgovorom nepostojećih tehničkih grešaka, Gradska izborna komisija odbacila je sve prigovore čime je nastavila da se služi “terorom većine” pritom ne zalazeći u samu suštinu prigovora u kojima je dokumentovano falsifikovanje zapisnika, smatra Miloš Nešić ispred liste “Biramo Niš”.

On je dodao da se radi o teškim povredama izbornog procesa poput toga da se u džakovima nalazilo više glasačkih listića od upisanog broja glasača na izborima održanim 2. juna.

Kao dalji korak, Nešić je na današnjoj konferenciji za novinare koju je organizovala opozicija rekao i da su pripremljene žalbe na ovakve odluke Komisije i da će one biti predate Višem sudu u Nišu.

Dušan Cvetković ispred pokreta “Kreni-Promeni” rekao je na današnjoj konferenciji da nisu nepripremljeni na ovakve stvari i da imaju jako dobar pravni tim koji stoji iza opozicije, naglasivši da su možda precenili članove GIK-a smatrajući da će oni biti kreativniji u obrazlaganju svojih odluka.

Cvetković je konstatovao da su pomenuti članovi Komisije promašili odgovor koji su trebali da daju građanima a tiče se postojanja pravne države u Nišu i još jednom podvukao odluku da se iscrpe sve pravne mogućnosti koje su im na raspolaganju pre pozivanja građana na protest ili bilo koji drugi vid okupljanja.

Gradska izborna komisija sada ima 24 sata da dostavi kompletan izborni materijal Višem sudu u Nišu nakon kog teče rok od 72 sata da po njima postupi i naloži GIK-u da postupi po Zakonu i usvoji u potpunosti podnete prigovore, zaključak je današnje konferencije opozicije.