NUNS

Urednik Niške inicijative i NUNS će od sada biti na istom zadatku po pitanju informisanja građana i novinarstva. Na ovu odluku smo se odlučili gledajući kvalitet rada članova NUNS-a i vrednovali smo stavove ovog udruženja kao vrlo bliske. Rad Niške inicijative i NUNS-a je upravo ono što treba da rade novinari i udruženja, a to je kritički pogled na realnost koju živimo, što bi trebalo da bude imperativ ne samo novinara nego i svih građana u ovakvom društvu ogrezlom u korupciji i kriminalu koji dolazi upravo iz države, pa smo u skladu sa tim i odlučili za saradnju.

Takođe smo stava kao redakcija da su u ovom udruženju radili i da danas rade najveći stručnjaci iz oblasti informisanja u Srbiji. Ponosni smo što smo sada deo ovog udruženja, planiramo da kroz naš rad opravdamo naše članstvo, iako naš rad nije tipičan novinarski rad na koji su navikli novinari do sada. Naš rad je više neposredan sa građanima i sa institucijama na terenu, što građani i vide. Od sada Niška inicijativa i NUNS imaju zajedničke ciljeve u informisanju građana,  pojašnjava urednik Niške Inicijative Srđan Nonić.

Niška inicijativa i NUNS

U slučaju gde je Srđan Nonić urednik Niške inicijative pozivan na informativni razgovor u policiju zbog karikature, NUNS je iako nismo bili deo ovog udruženja(nijedan novinar nije bio član NUNS-a) preko svoje pravne službe reagovao i pokrenuo pitanja pred radnom grupom MUP-a.

Ovo je bio odlučujući momenat gde smo kao novinari i aktivisti shvatili vrednost rada NUNS-a kao i prave vrednosti za koje se zalažu.

Author