Protesti u Nišu

Na Sudu u Nišu i dalje “padaju prijave” policijskih službenika vezano za ekološke proteste krajem 2021. godine u Nišu. U ponovljenom procesu a po žalbi na prvostepenu oslobađajuću presudu Prekršajnog suda u Nišu, major Marko Petrović se ispred policijske ispostave Medijana, žalio na oslobađajuću presudu povodom navodnog “drskog i bezobzirnog ponašanja” urednika Niške inicijative Srđana Nonića.

Na Prekršajnom sudu je bilo da ceni da li je prekršen zakon o javnom redu i miru, dok je prijava majora Marka Petrovića pojašnjavala da je nalepnica sa natpisom “Trg Kralja Akeksandra Vučića” stavljena “baš na objekat” na kome je bio svejevremeno najveći bilbord Vučića u Srbiji.

Podnosilac prijave, u ovom slučaju major policije ispred PI Medijana, smatrao je da je ovim činom vređan moral građana i uništena imovina.

Major da budem
Major da budem, malo “pogrešao” i ne dolazi na suđenja da izvede dokaze ispred Policije

Sud je u prvostepenoj odluci smatrao da nema elemenata prekršaja, i odbacio navode policije, zajedno sa snimkom koji je načinjen “špijunirajući građane na protestu” i bez najave u medijima.

Na tu odluku se žalila policija i “major” pa je Apelacioni sud usvojio žalbu, ali na “sreću” podnosioca prijave, Apelacioni sud je tražio da se ispita na koji način se došlo do podataka ličnosti za pisanje prekršajne prijave kao i da Policija izvede dokaze o prekršajima koji se stavljaju na teret Noniću.

Presuda Srđan Nonić oslobađajuća
Oslobađajuća presuda sa elementima koje su se Noniću stavljali na teret

Policijska uprava u Nišu je dva puta uredno primila poziv za saslušanje policijskih službenika navedenih u svojstvu svedoka, ali iako postoje pisani tragovi da im je poziv uručen, drugi put je poziv uručen preko komandira majora Marka Petrovića, oba puta se nisu odazvali da brane slučaj koji su pokrenuli.

Trg kralja Vučića
Trg kralja Aleksandra Vučića koji je uvredio moral a major isti moral branio prijavama

Naime obeležja ovog dela su vređanje morala građana kao i uništenje imovine. Obzirom da se u ponovljenom postupku Policija i službenici koji su navedeni u predmetu nisu pojavili na dva ročošta na kojima je Nonić bio sa svojim advokatom, kao i da nisu dostavili dokaze koje je Apleacioni sud tražio da se izvedu u ponovljenom postupku, Prekršajni sud je obrazložio oslobađajuću presudu u skladu sa uputstvom više instance.

Zbog nazakonite obrade podataka ličnosti u službene svrhe, podnećemo krivične prijave za koje je po službenoj dužnosti zaduženo Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, gde će više lica biti osumnjičeno po našim podacima za ova dela, koja su u više navrata činili. napoznat način dolaska do podataka ličnosti i sama oslobađajuća presuda ima u tekstu.

U samoj prijavi se po mišljenju pravnika vidi elementarno nepoznavanje zakonskih podzakonskih akata, što je Prekršajni sud i pojasnio u delu gde se lepljenje nalepnica sa natpisom “Trg kralja Aleksandra Vučića” karakteriše kao zaduženje Komunalne milicije po drugim zakonima i podzakonskim aktima. Zanimljivo je da ove stvari ne poznaju majori iz policije.

Author