Lekar iz niške Hitne pomoći je po zaključku stručne komisije, ostavio  pacijenta N.G. u urgentnom i teškom stanju na terenu, bez terapije i nije ga prevezao na kliniku. Komisija koja je sastavljena od lekara specijalista je zaključila da Miodrag Branković nije postupio po pravilima struke i nije pružio pomoć pacijentu na terenu, kao i da nije zbrinuo pacijenta.

Podaci koje je redakciji dostavio N.G iz Niša pokazuju isto ono što je navedeno i u izveštaju komisije, a to je da je pacijent imao visok pritisak, visok nivo šećera, da već ima ugrađena 4 stenta, kao i da je bio u teškom stanju. Po podacima iz izveštaja komisije, doktor Branković nije dao terapiju pacijentu u teškom stanju, i nije ga prevezao u bolnicu na dalje praćenje.

U izveštaju komisije svi lekari su se složili da je trebalo uputiti pacijenta na dalju evaluaciju, i da u takvom stanju nije smeo biti ostavljen bez terapije i insulina, koji nisu imali na licu mesta.

Stanje pacijenta po mišljenju komisije, kao i mišljenje šta je trebalo uraditi

U izveštaju je navedeno da Miodrag Branković nije hteo da se odazove komisiji i da je uredno pozivan na zasedanje, za šta postoji službena beleška.

Komisija je po dokumentaciji zaključila da je pacijent sarađivao i da je hteo da mu se pomogne.

Branković uredno pozivan, nije se odazvao, dok je pacijent sarađivao kad su mu uzimani parametri

Redakcija je kontaktirala Miodraga Brankovića, ali kao i do sada nije bilo odgovora na poruke koje smo poslali na njegove brojeve telefona.

Zaključci članova komisije

Članovi komisije su zaključili da “ovo nije prvi put kolegi”, misle da treba oštrije kazniti lekara, dok je drugi član komisije predložio da se izvrši provera rada ovog lekara i sa ostalim pacijentima.

U snimku na koji nas je uputio N.G. o kome se i radi u ovom procesu, po navodima i sam doktor Brankovića govori u emisiji na Tv Happy:

Miodrag Branković je poznat javnosti kao “uzbunjivač ih Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Nišu” i u svojim nastupima često govori o kvalitetu rada lekara. U prvih nekoliko rečenica možete čuti stav oko kvaliteta rada lekara.

Tražili smo od doktora Brankovića da nam dostavi akt o uzbunjivanju jer smo sarađivali sa više uzbunjivača do sada, ali kao ni na druga pitanja, ni na ovo nismo dobili odgovor.

O doktoru Miodragu Brankoviću smo pisali u tekstu o bolovanju u vreme koga je radio privatne poslove kao i o slučaju propusta u stručnom radu gde je komisija konstatovala da je bilo propusta u postupanju, dok je pacijentkinja iz Niša u tom slučaju preminula usled teškog stanja u kome je bila.

Podatke koje imamo kao redakcija pokazuju da ovaj slučaj je i pred Sudom časti Lekarske komore, dok čekamo da nam budu dostavljeni podaci o eventualnim postupcima pred sudom.

Author