Sotirovski

Gradonačelnici smo poslali novinarsko pitanje vezano za zgradu za koju smo objavili da nema validnu građevinsku dozvolu a ima 7 etaža i preko 10.000 kvadrata. Posle prvog teksta 20. juna, odmah je stigao demanti Gradonačelnice sa zvanične adrese “press službe” gradske kuće, u kojem je Gradonačenica tvrdila da investitor koji je dobro poznat inspekcijama, ima sve dozvole i sve obaveze plaća gradu.

tabla
Gradonačelnice, ko štiti investitore od zakona?

Zgrada sa koje je pao radnik i izgubio život maja meseca ove godine, ispostavilo se da nije baš najlegalnija, te da ovaj splet okolnosti je doveo do toga da javnost sazna ove detalje. Više izvora iz gradske uprave nam je potvrdilo sve ove navode, pa je istog dana Gradonačelnica koje je u ovom slučaju “zastupala interese privatnog investitora” odmah poslala demant sa zvaničnog mejla press službe.

Gradonačelnici smo danas poslali sledeća pitanja:

Ko je ta “Gaga” koju spominje vlasnik firme Dičkogradnja kada se verbalno obračunava sa inspektorima jer mu je gradilište zatvoreno, da li može da nam dokumentuje njene navode o validnoj građevinskoj dozvoli iz demantija koji je brzo poslala redakciji i tražila da ga objavimo u skladu sa Zakonom o informisanju.

zatvoreno gradilište
Gradonačelnicu smo pitali opet za detalje jer navodi nisu tačni

Na licu mesta jasno je vidljivo da nema radnika i da je gradilište zatvoreno, kao i da objekat ima 7 etaža iako na tabli na kojoj je navodno navedeno sve od detalja jasno stoji da je dozvola za objekat drugačije sporatnosti i kvadrature kao i da se radi o drugoj katastarskoj parceli.

Poslali smo pitanja i Upravi za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove kao i Osnovnom tužilaštvu sa pitanjima o predmetima i postupcima vezano za ovaj slučaj i objekat.

Author

Građevinska dozvola za drugu parcelu i objekat
Naziv dokumenta ubaciti ovde

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.