Pravni fakultet u Nišu je u više navrata odbijao da dostavi podatke o studiranju nekih političkih aktera u Nišu. Pored više pokušaja traženja informacija, kao i žalbi Povereniku koje su odbijene gde je i potvrđeno prvostepeno odbijanje Pravnog fakulteta u Nišu, već neko vreme na Facebook strani ove ustanove možemo videti podatke o studiranju kao i o proseku na studijama i dosta drugih detalja više lica koja su završila ovaj fakultet.

Podaci o studiranju bivšeg načelnika cele Gradske u prave grada Niša Ljubiše Janića koji je bio i pomoćnik Gradonačelnice, pored više zahteva saradnika redakcije Niške Inicijative ostali su tajna i zadiranje u privatnost, i po pojašnjenju dekanata Pravnog fakulteta, ne postoji opravdan interes javnosti da se znaju ovi podaci.

Pored svih ovih činjenica, Pravni fakultet u Beogradu ima online bazu podataka na kojoj mogu da se vide podaci svih svršenih studenata, pa smo tako u tekstu na sajtu pojasnili da je čak vidljivo studiranje Predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Podaci o studiranju Predsednika Aleksandra Vučića na beogradskom pravnom. U Nišu bi bili tajna?

Pravni fakultet ide dalje od toga, pa na svojoj Facebook strani objavljuje javno i podatke o studiranju, čak i master studijama osoba koje su kod njih završile studije.

U tekstu koji smo pisali vezano za bivšeg Većnika za sport grada Niša, došli smo do podataka da isti nema ispravno napisan podataka o školovanju na sajtu grada, gde nam je Fakultet zaštite na radu dostavio podatak da li je isti Većnik završio i koji je nivo studija završio. Posle ovog teksta, na sajtu grada je ispravljen podatak o studiranju ovog sada bivšeg Većnika za sport.

Čudno je da dve ustanove istog ranga obrazovanja imaju drugačije aršine, dok Pravni fakultet sam sebe demantuje na svojoj Facebook strani, a Pravni fakultet u Beogradu im “lupa pravni šamar” u transparentnosti.

Zbog ovih činjenica, poslali smo novinarsko pitanje Pravnom fakultetu u Nišu sa svim ovim pobrojanim činjenicama. Ukoliko dekanat odgovori na pitanjam objavićemo ih u neizmenjenom obliku.

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.