Sagledavajući trenutno stanje u našem društvu, hteo sam da objavim moja tri omiljena citata koja to na najbolji način opisuju.

Ulizice – to su za mene najgori ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji.
Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira,
hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom
pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti
sve što je istinska ljudska vrijednost.
– Meša Selimović

Istorija će zabeležiti da najveća tragedija ovog perioda društvene tranzicije nisu otrovne
reči i nasilje zlih već ćutanje i ravnodušnost dobrih ljudi. Naša generacija će se kajati ne
samo zbog reči i dela dece tame već i zbog straha dece svetlosti. Onaj koji pasivno prihvata zlo je toliko umešan u njega kao i onaj koji ga čini. Onaj koji prihvata zlo bez
protestvovanja sarađuje sa zlom. Naši životi se završavaju onog dana kada zaćutimo o
stvarima koje su važne.
– Martin Luter King

Najgora od svih vrsta nepismenosti jeste politička nepismenost.
Politički nepismena osoba ne čuje, ne govori, ne učestvuje u političkim dešavanjima.
Ona ne zna da troškovi života, cena pasulja, ribe, brašna, stanarine, cipela, lekova, zavise od političkih odluka. Politički nepismena osoba je toliko glupa da je ponosna i busa se u grudi govoreći kako mrzi politiku.
Taj imbecil ne zna da se iz njegovog političkog neznanja rađa prostitucija, napuštena deca, i najgori od svih lopova: loši političari, korumpirani i potkupljeni od strane lokalnih i multinacionalnih kompanija.
– Bertol Breht

Autor teksta je poznat redakciji.

Author