Svetlana Mitić i Vanja Janačković

Direktorka Pčelice Svetlana Mitić na jučerašnjoj konferenciji nije imala konkretan odgovor ni za jedno pitanje vezano za rad ustanove, procese, troškove i postupke koji se vode. Na delu snimka koji smo objavili, Svetlana Mitić tvrdi da nije upoznata ni sa rezultatom sudskog procesa kojim je oboren konkurs za 75 vaspitača u ovoj ustanovi.

Direktorka Pčelice tvrdi da nije informisana o ishodu postupka koji je oboren konkurs za vaspitače, o čemu smo pisali prethodnih dana, dok tvrdi da postupak koji je okončan i na osnovu koga je radnica Pčelice Nataša Vučković vraćena na posao još nije pravnosnažan, i da ne može da komentariše isti.

Nataša Vučković je pravnosnažnom presudom vraćena na posao sredinom 2022. godine, dok poreze i doprinose, kao i pripadajuće lične dohotke, Pčelica nije isplatila iako je sud u presudi naložio. Zbog ovog Vučković je pokrenula postupak za nadoknadu štete, za koji tvrdi da već zna ishod. Nataša Vučković smatra Svetlanu Mitić direktno odgovornom i misli da odugovlači procese, gomila troškove i kamate, sve na račun ustanove, bez ikakvog razloga.

Pčelica presuda
Direktorka Pčelice nije video ovu presudu: Pravnosnažna presuda i vraćanje na posao Nataše Vučković

Zato što Svetlana Mitić nije postupila po sudskoj odluci, podnela sam novu tužbu kojom tražim da se postupi po odluci suda i da mi se isplate sve zarade sa zateznom kamatom. Angažovan je sudski veštak koji je, na osnovu podataka iz Pčelice, dao mišljenje o iznosu bez zatezne kamate koji je Pčelica u obavezi da mi isplati. Reč je o iznosu od 2.170.000 dinara bez kamate, bez pripadajućih poreza i doprinosa, navodi Nataša Vučković.

Vanja janačković PR Pčelice
Vanja janačković- osoba za kontakt sa medijima u Pčelici, poznatije zanimanje kao “PR”

Kao i do sada u komunikaciji, implicirala je da imamo poverenje u smo neke “loše radnike koji se bune protiv reda u ustanovi”, i da ne treba da stajemo na njihovu stranu. iako je svakiu put pozvana za komentar, njena bliska saradnica koje ja zadužena za rad sa medijima, Vanja Janačkovič, insistira da se komunikacija odvija isključivo mejlom. Prisutna novinarka iz druge redakcije je potvrdila da i na mejlove ne odgovaraju kako treba.

Author