most u Tvrđavi

Pešački most na izlazu iz Tvrđave prema tehničkim školama i fakultetima, po onome što smo videli i snimili, nije moguće da koriste određene grupe građana u našem društvu. Osobe sa invaliditetom, majke sa malom decom u dečijiim kolicima, imaće nemoguću misiju da ovu saobraćajnicu za pešake koriste za kretanje.

Pešački most u Tvrđavi, projektovao je doc.dr Radovan Cvetković sa Građevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu, koga smo pozvali i pitali o svim detaljima projektovanja i trenutnog stanja mosta. Pitali smo ga o trenutnim podacima nagiba, ali i ostale detalje oko izvođenja i upotrebljivosti.

Radovan Cvetković, projektant mosta u Tvrđavi

Projektant  Pešakog mosta Cvetković je najavio da je u planu da se vrlo brzo urade rukohvati, kao i deo zaštitne ograde kod oba ulaza na most, ali je najavio da je već isplanirana nova metalna rampa koja će se naknadno mentirati na ovu postojtojeću. Pojašnjava da su projektanti bili ograničeni lokacijom i uslovima, kao ida bi se most i rampa uradili po normativima, trebala bi konstrukcija da bude dugačka 66 metara.

Pešački most nije završen, ostaje još radova koji treba da se finalizuju jako broz, pojasnio je Cvetković.

Iako je Cvetković govorio o stepenima nagiba, za šta je tvrdio da je po merenjima nagib 26 stepeni, posle dužeg razgovora došli smo do računice da je nagib rampe na mostu oko 48%. Tražili smo od projektanta da nam u procentima izrazi nagib zbog normativnih akata koji su takođe normirani u procentima.

mosta u Tvrđavi
Trenutno stanje nagiba mosta u Tvrđavi

Kontaktirali smo i arhitektu Vladana Radića iz Niša, koji nas je pozvao na zvanično merenje dimenzija stepeništa i nagiba. Uz naše prisutstvo na licu mesta, merenje i računjanje, brojke su pokazale da je nagib rampe u procentima tačno 50%. Postavili smo sva bitna tehnička pitanja Radiću, koji nam je pojasnio detalje kroz norme i standarde.

U medijima se čulo da je kosa ravan na pešakom mostu u Tvrđavi izvedena pod nagibom većim od 20%. Uvidom na licu mesta utvrđeno je da nagib izvedene kose ravni iznosi tačno 50%, što je čak 10 puta više od maksimalno propisanog. Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (čl. 7, “Sl. glasnik RS“, br. 22/2015) propisuje maksimalni dozvoljeni nagib rampe za pešake od 5%.

Najavljeno je ”popravljanje” kose ravni do nagiba od 12% što je bolje od postojećeg, ali će čak i ta ”popravljena” rampa biti pod nagibom oko 2,5 puta većim od propisanog i ne verujem da će biti upotrebljiva svima kojima je neophodna.

Ni pomenuti nagib od 8,3% nije prihvatljiv jer propisi kažu da se takva pešačka rampa može primeniti za rampe do 6 m dužine. Uzimajući u obzir visinsku razliku koju bi ova rampa trebalo da savlada, sa tim nagibom bi bila dužine od skoro 40m, i to bez obaveznih odmorišta na svakih 6-9 m.

Pored spornog nagiba pešačke rampe, na mostu ima još puno nedostataka – nema rukohvata ni na stepeništu ni na rampi, nema zaštitne ograde na prilazu iz Tvrđave, a ni stepenište nije izvedeno po propisima (širina gazišta je ispod propisane, čelo stepenika je otvoreno, gazište nije od materijala otpornog na klizanje). Takođe se nije mislilo ni na naše slabovide sugrađane zbog kojih su morali biti ispoštovani propisi koji se tiču kontrasta u bojama na stepenicama i na prilazu stepeništu, kao i taktilne i vizuelne obrade. Sve u svemu most nije završen, a dobar deo urađenog nije po propisima.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.