Panić Nikola

Upravna inspekcija po prijavi koji smo podneli vezano za preraspodelu radnog vremena Nikole Panića urednika “portala 018”, konstatovala je u dopisu koji smo dobili, da rešenje o preraspodeli radnog vremena nije upisano u delovodnu knjigu, i upozorila je načelnika uprave da na dalje radi po uputstvu i zakonu.

Upravna inspekcija je jako brzo reagovala na prijavu koju smo podneli zbog osnovane sumnje da je rešenje o preraspodeli radnog vremena u Gradskoj upravi za organe grada i građanska stanja sačinjeno posle samog incidenta sa Nikolom Panićem da bi “pokrili” njegovo odsutstvovanje sa posla u radno vreme. Ovim dopisom, inspekcija je konstatovala naše tvrdnje da isti dokument nigde nije zaveden jer je naknadno sačinjen i okviru nezakonitih radnji uprave.

Da pojasnimo javnosti šta smo saznali kroz zahteve nadležnoj upravi:

Pri istraživanju radnog vremena Nikole Panića, nadležna uprava nam je dostavila prvi dokument u kome se jasno tvrdi da je radno vreme od 7:30 – 15:30. Zbog snimka na kome se vidi da u radno vreme Panić nije na radnom mestu, kao i činjenice da je Panić u prvobitno navedeno radno vreme na svim konferencijama koje organizuju SNS funkcioneri u Nišu, dostavili su “preraspodelu radnog vremena” koja kaže da Panić radi od 7:30-9 i od 14:30 do 19:30, kao i subotom od 7:30 do 15 časova. Zbog ovog naknadnog dokumenta za koji smo imali sumnju da je falsifikovan, podnete su i krivične prijave za falsifikovanje i oštećenje budžeta Niša, jer smo izrazili sumnju da je naknadni dokument falsifikovan na urgenciju nekog iz SNS-a.

Zbog ove činejnice smo i prijavili Upravnoj inspekciji ceo slučaj, a ista je potvrdila da rešenje o prerapodeli ne postoji u delovodnim knjigama. Objavljujemo i deo zapisnika koji smo dobili.

Rešenje upravnog inspektora
Upravna inspekcija potvrdila da rešenje nije upisano u delovodnu knjigu i upozorila da na dalje tako ne rade.

Ovim smo pojačali naše sumnje da je samo novo rešenje o prepraspodeli radnog vremena fiktivno, tj da je sačinjeno odmah po incidentu u kome se Nikola Panić u radno vreme nalazio u kazinu. Istog dana Panića smo zatekli na pressu u jednoj od ispostava ustanove Mara oko 09:40, dok je malo pre incidenta i napada koji smo snimili, bio na konferenciji u ustanovi Pčelica koja je počela u 12h, šta smo i dokumentovali snimkom u tekstu.

Obzirom da je po našim sumnjama drugo rešenje urađeno naknadno, logično je da nije upisano u delovodnu knjigu.

Zbog osnovane sumnje da su falsifikovali i naknadno uradili rešenje o “preraspodeli radnog vremena” podneli smo krivične prijave protiv više lica po više osnova.

Po objavi ovog teksta, poslaćemo isti zapisnik Višem tužilaštvu u Nišu da isti dokument iz inspekcije dodaju predmetu za koji sada znamo i broj pod kojim se vodi.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.