zavojsko jezero

Zavojsko jezero kod Pirota je akumulacija vode za potrebe EPS. ali sam režim rada ove hidrocentrale je “Vršni”, iliti u prevodu za sve nas sa jeftinijim ulaznicama, ova akumulacija i ostale slične u Srbiji, pravljene su da rade po par sati kada zatreba da se osigura stabilnost sistema. Snaga ovog postrojenja je na godišnjem nivou oko 80MW/h.

Zavojsko jezero je suprotno tome, godinama unazad bilo korišćeno za sticanje profita EPS-u, jer se jezero u periodu pre pandemije Covid19, koristila za prodaju struje Grcima. Pored podataka oko carinjenja same struje, bilo je vidljivo da se jezero ispušta u periodu od 07-22. U jezeru ima još uvek Šarana, ali ima i Pastrmke, jer se jezero godinama unazad poribljavalo. Voda u jezeru je prve kategorije čistoće. Jezero je ispuštanjem cele 2022. godine dovedeno do izgleda postapokaliptičnih filmova, što možete vodeti u ovom tekstu.

U zadnjih par nedelja, iako EPS nije dozvolio da se akomulacija posle zime napuni do kraja, vidiljvo je na mernoj stanici RHMZ-a, da nivo vode ne pada u Nišavi kod Pirota, i po 48 sati u kontinuitetu. Izvori redakcije sumnjaju da je reč o nekoj havariji, da je neki deo sistema ispao ili da imaju problema sa TENT-om i površinskim kopovima posle nevremena koje je prethodne nedelje zahvatilo taj deo naše zemlje. Zavojsko jezero je i dalje klasifikovano kao Park prirode prve kategorije.

Zavoj ispuštanje
Velika količina vode se ispušta u Nišavi iz HE Zavoj

Šta kaže EPS na sve to?

Poslali smo novinarsko pitanje kabinetu direktora EPS-a, pitali smo konkretno za razloge ispuštanja, da li EPS struju prodaje ili ima neku havariju. Pitali smo i da li imaju procenu uticaja na živi svet u jezeru, mrest ribe ali i na živi svet u Nišavi nizvodno od ispusta. Ni na jedno pitanje nismo dobili odgovor.

Zavoj
Izgled jezera kada je ispušteno, teško se akomulira ako nema poadavina

Ova pitanja su postavljena jer je temperatura vode koja se ispušta iz Zavoja oko 8 stepeni Celzijusa, i matica Nišave je toliko jaka kad se ispušta jezero, da je prethodnih godina dolazilo i do utapanja ljudi usled brze i jake vode u Pirotu. Sva mlađ ribe u Nišavi je praktično nizvodno od Pirota ugrožena ili je uništena ovim režimom rada.

Vodostaj Nišave
Zavojsko jezero: vodostaj Nišave zadnjih 7 dana u piku.

EPS je odgovorio na pitanja u stilu dece iz 4. razreda koji pišu slobodan sastav iz srpskog jezika, ne dajući odgovor ni na jedno pitanje konretno:

Hidroelektrana „Pirot“ je akumulacionog tipa, radi kao vršna elektrana i angažuje se u skladu i sa potrebama elektroenergetskog sistema Srbije. Njen način rada i eksploatacije je u saglasnosti sa važećom vodnom dozvolom. Voda iz akumulacije koja se propušta kroz turbine se zadržava u kompenzacionim bazenima i postepeno ispušta pomoću ustava sve do izravnjenja vode.

HE „Pirot“ svojim radom doprinosi da kvalitet vode u reci Nišavi bude za klasu viši, što je naročito značajno u letnjem vremenskom periodu kada je nivo vodostaja mali, nivo kiseonika na minimumu o čemu postoje merenja akreditovanih laboratorija koja se sprovode na mesečnom nivou. Sa stanovišta nivoa zagađenja reke, imajući u vidu da je voda u akumulaciji daleko višeg kvaliteta, radom elektrane se oplemenjuju male vode čime se značajno ublažavaju negativne posledice za živi svet u vodi.

Sistem „Elektroprivrede Srbije“ radi stabilno i nema havarija i kvarova u radu postrojenja.

Iz EPS-a nisu odgovorili zbog čega bez havarije ova elektrana radi više dana u kontinuitetu.

Šta je još EPS slagao javnost u odgovoru?

Kompanzacioni bazeni u Pirotu, tj dva kompenzatorna bazena u sistemu koji bi trebalo da podignu temperaturu baš zbog hladne vode iz Zavoja i ribljeg fonda koji nije stvoren za takve uslove, već više godina ne rade. To znači da odgovori iz kabineta direktora EPS-a nisu ni približno istiniti. Ovu činjenicu znaju svi iz Pirota.

Mrest Šarana, Deverike i Babuške ove godine nije uspeo.

Mrest ove tri vrste ribe ove godine je propao, jer po rečima više sagovornika, ikra je ostala na suvom, jer u periodu april i maj, oscilovao je nivo vode i mrest nije uspeo. Ovo nije prva godina kada EPS to radi. Čak je i drugi mrest Šarana opet prekinut oscilovanjem vode u ovoj godini.

Podaci iz EPS-a govore da je svake godine Šumsko gazdinstvo Pirot, koje je upravljač na ovim dobrom, slalo obaveštenja kada je mrest da se u tom kritičnom periodu ne ispušta voda, ali bez rezultata i reakcije EPS-a.

HE Zavoj zadnjih godina ne daje sredstva upravljaču za poribljavanje jezera, jer kako kažu sagovornici, sa tom praksom se stalo.

Visok vodostaj Nišave i u Nišu je posledica velikog ispuštanja vode iz ove akomulacije.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.