JP Zavod za urbanizam je osnovan 1958. godine i od svog osnivanja brine se o Urbanizmu u gradu Nišu. Zaduženi su za sve urbanističke planove za grad Niš. I? Kako vam se čini urbanizam i plansko građenje, izgled grada iz godine u godinu? Da li vam se dopada pravac razvoja grada i zašto ne?

Sada će da saznate da skoro 70 radnika Zavoda za urbanizam svakog dana, godinama unazad, planiraju i regulišu urbani razvoj Niša, primaju platu svakog meseca i svakog dana idu na posao i rade (kao nešto) u interesu grada.

Šta ustvari radi Zavod za urbanizam: zadužen je za izradu prostornih i generalnih urbanističkih planova kao i detaljnih urbanističkih planova, Plana detaljne regulacije (PDR-a), naročito za Niš, gde je Zavod nadležan u gradu Nišu za izradu ovih dokumenata kao i raznih studija i analiza.

Sve brljotine, gradnje objekata koji su čirevi naših ulica kao i planiranje razvoja nekih naselja, podizanje zgrada tamo gde im nije mesto, nedostatak parkova, parkirališta i svih ostalih sadržaja zarad “ubrane gradnje” koju vidimo na svakom koraku, rade ovi naši sugrađani na čelu sa Stankovićem, direktorom sa platom od 100.000 dinara. U tome im zdušno pomaže Komisija za planove grada Niša, koja često u svojim redovima pored planera iz Zavoda, ima članove iz gradske uprave ali i lica koja su puno puta zainteresovane strane u postupcima odobravanja nekih odluka i planova.

Koliko ima zaposlenih ljudi u Zavodu za urbanizam? Ima ih ukupno 69, dok im je masa za plate malo više od 82 miliona dinara. Računajući grubo, prosečna NETO plata je oko 71.000 dinara. Računato je po zvaničnim podacima iz plana poslovanja za 2020. godinu. Po ovim podacima, jasno je da se preko 75% budžeta ovog preduzeća troši na plate.

Njihov plan poslovanja je usvojen na zadnjoj sednici Skupštine grada Niša 30.12.2020. bez ikakve kritike i polemike.

Direktor Zavoda za urbanizam Miroljub Stanković sa platom od 100.000 dinara

Direktor Zavoda za urbanizam prima okruglo 100.000 dinara platu za ovaj izvrstan posao koji mu radi preduzeće, a ujedno je jako kulturan i odmeren u svojim nastupima i obraćanju javnosti, osim ako nije na televiziji i ako ga ne pita neko pitanje koje mu nije po meri.

Visina plate direktora Stankovića za posao koji obavlja u interesu građana

Ne mogu da ne pomislim koliko bi privatnih firmi koje se bave sličnim poslom bolje radilo ovaj posao od Zavoda za urbanizam u Nišu.

Evo samo nekoliko VIDEO primera, koji ilustruju “stručnost za sve pare” ovog javnog preduzeća. Tri video snimka sa naše fb strane vidite na linkovima ispod. Video zapisi su preneti sa FB strane Niške Inicijative i snimljeni su prethodnih godina.

Odličan posao radite! Super ste za svih 108 miliona dinara koje dobijate preko leđa Nišlija.

Promenite ime u “Zavod za favelizam”. To vam je adekvatnije ime i bolje opisuje posao koji radite.

I vama naravno: Hvala Vam što postojite!

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.