Tvrđavski most je uprkos činjenici da je pre nekoliko meseci peskaren i farban počeo da korodira na mestima gde je kostrukcija varena i ofarbana. Korodirao je na dosta drugih mesta o čemu smo i pisali, ali sada pokazuje znake loše izrade na novim delovima.

U prethodnim tesktovima pisali smo i o propadanju mosta kao i o dužini radova.

Stanje na mostu pogledajte na video snimku:

Danijel Dašić iz NKD-a nam je sa aspekta inžinjera objasnio sledeće pojave na konstrukciji:

Nije postojala kvalitetna zaštita i priprema mosta pre farbanja. Nije to jedini problem, puno problema prati rekonstrukciju mosta i celog trga, jedan od najbitnijih je i dužina radova pored očiglednog kvaliteta.

Na konstrukciji se vide na puno mesta delovi koji su zarđali, iako je most već bio detaljno ofarban i peskaren u prethodnom periodu.

Pratićemo i na dalje radove na mostu i na trgu.

Hvala im što postoje.

Author