Svrljižanin Vidoje Cvetković

Svrljižanin Vidoje Cvetković već 18 godina vodi bitku sa Katastrom da bi uknjižio imovinu koju je zakonski kupio. Obraćao se Zaštitniku prava građana, Sudovima, inspekcijama, Tužilaštvima, Katastru, pisao Vladi Srbije i Vučiću, ali njegov predmet od 2006. godine, kada je i kupio imovinu stoji u mestu.

Svrljižanin Vidoje Cvetković je na licitaciji zakonski kupio imovinu jednog preduzeća, posle čega počinju njegove muke, jer je po njegovim rečima, vlasnik firme koja ima posed odmah do njega zainteresovan da dobije istu imovinu.

Advokat Vidoja Cvetkovića, Petar Kostić, pokazao nam je dokumentaciju iz ovog pravog “institucionalnog rata” i pojasnio za javnost detalje slučaja:

Vidoje Cvetković iz Svrljiga kupuje imovinu 2006 godine, a 2009. god. učestvuje na licitaciji gde kupuje i ostalu imovinu, koja mu se dodeljuje pravnosnažnim i izvršnim rešenjem suda, sve na parceli br.466/10 KO Svrljig. 2012 godine Agro banka ulaže žalbu za upis hipoteke na rešenje službe za katastar nepokretnosti br. 952-02-4-95/2012 u Svrljigu i predmet je do danas ožalben. Predmet je u radu kod drugostepenog organa Republičkog Geodetskog zavoda u Beogradu br. predmeta 952-02-23-3127/2016 od dana 03.03.2016.god. Dakle, više od osam godina, dok se predmet ne reši po žalbi nikakav upis prava na nepokretnostima ne može biti izvršen.

Vidoje Cvetković sve vreme plaća godišnji porez na imovinu, iako nije katastarski vlasnik.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.