„Priključi se i ti. Važno je!“, slogan je kampanje koju mreža organizacija koje sprovode omladinski rad u Srbiji – NAPOR pokreće na nacionalnom nivou kako bi informisala roditelje o mogućnostima za uključivanje u procese donošenja odluka za mlade u svojoj zajednici.

Činjenica je da u procesima izrade javnih politika za mlade roditelji nisu prepoznati kao akteri i nisu konsultovani oko uvođenja mera za rešavanje brojnih pitanja koja se tiču mladih. Time je izostavljena njihova perspektiva što dovodi to toga da javne politike u velikoj meri nisu u skladu sa realnim potrebama mladih i ne razvijaju podržavajući odnos, što potvrđuju različita istraživanja i studije. Upravo zbog toga važno je da uključimo roditelje u sve faze kreiranja politika za mlade – od definisanja problema do merenja učinka.

Zbog toga su PROTECTA i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada NAPOR zajedno ovog vikenda organizovali radionicu – razgovor sa roditeljima mladih od 15 do 25 godina, kako bi ih edukovali, informisali i pitali vezano za probleme i potrebe mladih u gradu. Radionica je u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Niša održana u Oficirskom domu, i okupila je dvadesetak zainteresovanih roditelja i predstavnike nekoliko organizacija za mlade i gradskih institucija.

Šta je omladinski rad, koji su standardi omladinskog rada, Ko su subjekti omladinske politike na lokalu, da li postoje mehanizmi kako se roditelji uključuju u donošenje na nivou grada vezano za mlade su samo neke od tema koje su pokrenute na ovoj radionici.

O svemu ovome su sa roditeljima govorili predstavnici PROTECTA-e, kancelarije za mlade, zdravstvenih institucija, organizacija koje sagledavaju probleme mladih sa invaliditetom.

Radionica u Nišu je deo nacionalne kampanje koja se održava u isto vreme u desetak gradova u Srbiji.

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.