PROTECTA je u okviru projekta “Niška građanska osmatračnica Javnih nabavki” organizovala kampanju podizanja informisanosti građana kroz podelu edukativnog materijala i razgovore sa građanima o važnosti javnih nabavki.

Javne nabavke, kao značajan deo javne potrošnje, igraju jednu od glavnih uloga u jačanju efikasnosti javnog sektora i uspostavljanju poverenja građana, kako u sam sistem javnih nabavki, tako i u nadležne institucije koje vrše nadzor nad primenom propisa i sprovođenjem postupaka iz ove oblasti. Kao oblast, javne nabavke su upravo zbog obimne potrošnje koja ih prati, osetljive na  nepravilnosti i neregularnosti u svim fazama sprovođenja. Neadekvatno realizovane javne nabavke dvostruko negativno utiču i na rad svih naručilaca: troškovi njihovog funkcionisanja se uvećavaju, dok je kvalitet usluga koje pružaju građanima slabiji od potrebnog.

Iz PROTECTA-e kažu da ovim projektom žele da Informišu i edukuju građane o važnosti građanske kontrole javnih nabavki, zato što građani na taj način kontrolišu kako se troši njihov novac koji je namenjen za projekte koji bi trebalo da reše njihove probleme i učine njihov život lakšim i kvalitetnijim.

Ovu aktivnost PROTECTA realizuje kao deo projekta “Balkan Tender Watch“ koji je podržan i finansiran od strane Evropske Unije.

Pored edukacije građana, projektom je predviđeno i:

– Podizanje kapaciteta OCD Grada Niša za bavljenje temom javnih nabavki,

– Monitoring javnih nabavki kako bi se utvrdilo koliko su one svrsishodne i transparentne,

– Izrada preporuka za lokalne institucije u Nišu za sprovođenje kvalitetnijih javnih nabavki,

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA sprovodi projekat “Niška građanska osmatračnica javnih
nabavki” kao deo projekta “Balkan Tender Watch“ koji je podržan i finansiran od strane Evropske Unije.

Author