Parking servis slika

Predlozi sa lokacijama za parkiralište za bicikle, po predlogu i molbi građana koji su se javili redakciji Niške inicijative, poslati su na zvaničan mejl Parking servisa. Predlozi sadrže okvirne primedbe građana kao i predlozi za izgled i lokacije za bicikle.

Predlozi su poslati ovom preduzeću jer je Parking servis zadužen za postavljanje parkirališta za bicikle u Nišu, pored i drugih zaduženja koja su povereni poslovi koje je grad Niš dao ovom preduzeću.

Parking servis ima sistem “parkiraj i bicikliraj” ali je samo dostupno na lokaciji u parku Čair. Urbana mobilnost jeste jedan od pravaca svih javnih preduzeća vezanih za saobraćaj u gradu Nišu, pa ovim putem ohrabrujemo građane da šalju predloge i primedbe, kao i inicijative nadležnima u institucijama.

U ovom slučaju, Niška inicijativa kao nevladina organizacija koja u svom statutuima i članove koji se bave razvojem civilnog društva, po pisanju više građana, iskoristili smo ove predloge i ovog puta nadležan Parking servis obavestili o predlozima.

Od istog Parking servisa ćemo posle izvesnog vremena i da tražimo odgovore na pitanja šta je urađeno.

Park na keju
Javna rasveta u parku na nišavskom keju, zaduženje Parking servisa

Pored ovih poslova, Parking servis je zadužen za parkiranje u gradu kao i za pauk službu i sistem Oko sokolovo(jedan deo) ali i za kompletnu saobraćajnu signalizaciju na teritoriji Niša kao i za jedan deo javne rasvete u gradu. Ukoliko imate neke predloge ili probleme iz njihovog domena rada, ohrabrujemo sve građane da im se direktno obrate. U tekstu smo objavili već jedan primer predloga za javnu rasvetu koji smo poslali Parking servisu na inicijativu građana koji su se žalili da u parku kod Gradske kuće svetlo nije ispravno.