Svetlost

Iako smo pre svega 10 dana u našem tekstu o cenama zamene sijalica u Srbiji napomenuli da Niš još uvek nije zvanično doneo odluku o postupku zamene javne rasvete u gradu, to je izmenjeno na poslednjem zasedanju Skupštine.

Niški odbornici usvojili su na jučerašnjoj sednici predlog da Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte (KLERP) krene u realizaciju procesa zamene i održavanja sijalica u gradu putem javno-privatnog partnerstva.

Sve do pre par meseci, posao zamene i održavanja javne rasvete bio je poveren JKP “Parking servis”, ali je iz grada procenjeno da će KLERP bolje proći kod privatnog partnera, koji će imati obavezu da održava svetiljke u Nišu narednih 15 godina.

Iako je pomoćnik gradonačelnika, Miloš Milošević najavljivao da će grad Niš raspisati javnu nabavku za zamenu i održavanje sistema javne rasvete u gradu do kraja 2019. a da će se sa implementacijom projekta završiti polovinom 2020. godine, po svemu sudeći taj proces će morati da sačeka.

Izjave zvaničnika grada koje smo mogli da pročitamo u medijima govorile su da će se ugradnjom LED sijalica smanjiti potrošnja električne energije tokom perioda od 10-15 godina za nekoliko miliona evra te da se očekuje da sama cena javne nabavke bude u visini od 4-5 miliona eura.

Izjava načelnika KLERP-a, Milana Ranđelovića; foto: printscreen

Energetski menadžer grada Niša, Bojan Gajić, rekao je da se boljom rasvetom unapređuje kvalitet života građana i doprinosi zaštiti životne sredine kroz smanjenje emisije štetnih gasova.

Tadašnji načelnik Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Milan Ranđelović istakao je da će se efikasnijom rasvetom umanjiti troškovi grada za 5 miliona eura te da će se firma koja bude zadužena za javnu rasvetu finansirati iz te uštede.

Ranđelović je takođe pojasnio tok samog procesa ovog poslovanja koji na prvom mestu sadrži izradu katastra javnog osvetljenja, a potom sledi izrada elaborata modernizacije javnog osvetljenja i studija sa predlogom rekonstrukcije koja će dati osnovne parametre za izradu tog projekta na osnovu koga će se vršiti izbor privatnog partnera.

Koliko će zamena sijalica zaista koštati?

Hronološki gledano, predlog projekta javno-privatnog partnerstva najpre je odobren od strane gradske Skupštine, nakon čega je otišao na pregled u Vladinu Komisiju za javno-privatna partnerstva nakon čijeg “zelenog svetla” je vraćen na odlučivanje u lokalni parlament.

Broj sijalica
Održavanje sijalica u trajanju od 15 godina; foto: printscreen

Sve što sada preostaje jeste sastavljanje dokumentacije i raspisivanje javne nabavke koja će nam po završetku dati ime firme koja će održavati rasvetu narednu deceniju i po.

Međutim, najave i procene da u Nišu postoji oko 20 000 svetiljki te da će se uvođenjem LED sijalica uštedeti 80% električne energije i da će ta ušteda tokom perioda od 15 godina biti na nivou od 5 miliona eura ispostavile su se kao netačne.

Prema proračunu KLERP-a, u Nišu postoji 23 566 svetiljki dok bi ušteda električne energije na godišnjem nivou mogla iznositi 73,77 %.

Obzirom na ušteđenu električnu energiju, cena projekta ovog partnerstva iznosi 2 092 180 583 dinara, odnosno skoro 17,8 miliona evra što je 3,5 puta više u odnosu na najvišu cenu koju su predviđali čelnici grada.

Da pojednostavimo: građane Niša će zamena svake sijalice umesto najavljenih 200 koštati 755 evra!

To nas dovodi na “solidno” treće mesto kada je u pitanju ova kategorija, odmah iza Leskovca koji plaća firmi Keep light 1057 evra po sijalici, odnosno Kragujevca koji za tu uslugu izdvaja 764.

Vrednost
Zamena sijalica koštaće građane Niša preko 2 milijarde dinara; foto: printscreen

Postavljamo pitanje: da li je moguće da je neko “promašio” u proceni za 12-13 miliona €?

Da li je moguće da ovih nepredviđenih nešto više od 3500 sijalica koje treba zameniti koštaju 12-13 miliona ukupno? Svaka “nepredviđena” sijalica košta Nišlije skoro 5000 evra? 

Umesto da najviši predstavnici grada slede primer Šapca koji je o svom trošku zamenio sijalice po ceni od 60 € za komad, odlučili su da slede neke skuplje. Drastično skuplje. Dvanaest i po puta skuplje. 

Po (ne)pisanom pravilu, javna rasprava na temu osvetljenja u gradu nije održana, s tim što smo za razliku od prethodnog, štetnog javno-privatnog partnerstva u vidu javnog prevoza, ovog puta držani u zabludi oko toga koliko će ovo poslovanje koštati građazne.

Imajući u vidu praksu gradova i opština u Srbiji kada je u pitanju zamena javne rasvete i poučeni prethodnim iskustvima, izražavamo sumnju da će ovo biti još jedan unosan posao koji će dobiti neka firma bliska režimu a možda i samoj porodici predsednika države.

Authors