Sotirovski i Panić

Nastavljanje falsifikovanja i skrivanja navodne dokumentaciie o radnom vremenu novinara Nikole Panića u jednoj od gradskih uprava nastavlja se odbijanjem uvida u zavodne knjige sa dokumentima koji navodno postoje a koje smo tražili po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja.

Skrivanje i falsifikovanje je krenulo dostavom dokumenata posle samog incidenta sa Nikolom Panićem, gde su posle izdavanja prvog dokumenta sa radnim vremenom svih radnika sa fiksnim radnim vremenom (pa i Nikole Panića), izdali drugi dokument sa navodnim kliznim radnim vremenom, prikrivajući njegove aktivnosti u svojstvu režimskog novinara koji prati sve aktivnosti vrha gradske vlasti a sve u radno vreme uprave u kojoj radi.

Zbog ovakvog otvorenog falsifikovanja, podnete se krivične prijave po više osnova protiv više lica koje rade u gradskoj upravi.

Zadnje odbijanje dostave zahtveva, iz Uprave za građanska stanja i opšte poslove poslali su oko 18:20, što im je daleko posle završetka radnog vremena uprave, koje je do 15:30.

Šta su se setili sada na navedu kao razlog za odbijanje dostave podataka?

Zahtevima za pristup informacijama tražili smo uvid u delovodnu knjigu gde je zaveden zahtev Panića za preraspodelu radnog vremena koji je navodno podneo ali i uvid u delovodnu knjigu gde je zavedeno rešenje o preraspodeli koje su nam dostavili (bez potpisao obrađivača i zavodnog broja), čime bi smo potvrdili da su dokumenta validna i da stvarno postoje. Očekivanim odbijanjem omogućavanja uvida u delovodnu/zavodnu knjigu, nekolicina u nadležnoj gradskoj upravi za opšte poslove i građanska stanja su sebe stavila na proširenje krivične prijave koju ćemo danas da pošaljemo Višem tužilaštvu u Nišu. Kao glavni razlog za odbijanje naveli su parnični spor koji traje između Nonića i Panića, iako isti spor nema veze sa aferom oko radnog vremena samog Panića.

Nije strano ni da se cela delovodna knjiga falsifikuje, u šta sumnjamo da se desilo u Pčelici vezano za ugovor o doniranoj Plazmi kojoj je istekao rok, gde smo izvršili uvid u delovodnu knjigu koja je bila kao nova iako je od godinu dana ranije.

Panić
Falsifikovanja u nastavku, odbijanje i zabrinutost za parnični postupak Uprave

Šta još kriju uz uprave?

Zahtevom koje je podnelo drugo lice u ime redakcije, tražili smo spisak radnika ili informaciju koji sve radnici imaju preraspodelu radnog vremena u nadležnoj upravi pored samog Panića, tražeći način da utvrdimo validnost podataka na drugi način. Naravno i ovaj zahtev su odbili, a pogledajte sami deo objašnjenja koji je nama nerazuman.

Odbijanje dostave podataka od strane GU Niš
Nerazumno odbijanje dostave podataka, sve u slučaju Panić i nadležne uprave je tajna

Zbog svih ovih radnji koje su jasno “pokrivanje falsifikovanja” u koje su se sami upetljali pokrivajući objavljeno činjenično stanje, proširujemo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Nišu na osobu koja je potpisala ova rešenja, a sve zbog osnovane sumnje da su svi zajedno izvršili falsifikovanje i oštetili budžet grada Niša.

Na sve odluke o odbijanju, podneli smo žalbe službi Poverenika, ali ćemo po zakonskoj osnovi tražiti ubrzavanje procesa. Od službe Poverenika smo tražili i pokretanje prekršajnog postupka protiv nadležnih u upravi.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.