narodne novine Niš

Narodne novine kao medij u vlasništvu Vidosava Radomirovića(TV Belami i Niška TV) u postupku su renoviranja zgrade u kojoj se nalazi ovaj medij. U ulici Generala Bože Jankovića gde se i nalazi ovaj objekat, jasno je da se radi rekonstrukcija objekta u postojećim gabaritima, sem novog prilaza koji se gradi na parceli koja ima mešovito vlasništvo.

Narodne novine su ovim prekršile prava vlasnika parcela i zakon, ali nije jasno zbog čega institucije koje treba da se bave kontrolom ništa ne rade po tom pitanju.

Narodne novine
Narodne novine grade na parceli koja nije njihova

Na licu mesta je vidljivo da se radi iskop parcele koja nije u vlasništvu ovog medija zbog prilaza ali se radilo i uvođenje nekih instalacija, pa je i ulica isečena i prekopana.

Gradonačelnica nas je na konferenciji pozvala da prijavimo inspekciji ovaj slučaj, pa ćemo isti kroz video izveštaj koji ovde objavljujemo poslati direktno mejlom načelniku Uprave za građevinarstvo.

Vidosav Radomirović
Vidosav Radomirović u sredini, Većnik za izgradnju Stanković desno, levo bivši direktor Direkcije za izgradnju grada Lović.

Kontaktirali smo Vidosava Radomirovića, vlasnika Narodnih novina, i on nam je pojasnio da nema tu nikakvih novih radova, da se na istom mestu nalaze stepenice od ranije i da rade samo sanaciju objekta. Pojasnio je da pokušavaju da spase objekat od nekih podzemnih voda ali je ostao pri tvrdnjama da se na objektu sa spoljne strane ništa ne radi i da je sve sanacija postojećeg stanja u postojećim gabaritima. Pojasnio nam je da nema nikakvog rada na tuđim parcelama i da mi to njega pitamo zbog “Banane koji je pričao o tome na zadnjoj skupštini”.

Uvidom u stanje od 2014. godine jasno se vidi da tvrdnje koje Radomirović iznosi u razgovoru nisu tačne:

narodne novine
Stanje zgrade iz 2014. godine, jasno pokazuje da nema ničega na mestu sadašnjeg kopanja stepenica

Katastar Nepokretnosti takođe pokazuje da je parcela objekta samo do same linije objekta, da je parcela na kojoj se grai u trojnom vlasništvu, od čega je jedan od  tri vlasnika i grad Niš.

Direkcija ekipa
Većnik Stanković nije odgovorio na pitanja povodom slučaja

Povodom ovog slučaja kontaktirali smo i većnika za planiranje i izgradnju Nenada Stankovića i poslali mu materijal, tražeći odgovor na data pitanja o nezakonitoj gradnji na tuđoj parceli. Pitanja je dobio u utorak 6. juna. Na ista nismo dobili odgovor do objavljivanja teksta.

Vladan Radić, arhitekta, dobio je video i foto materijal od redakcije i izvršio je uvid u katastarske parcele. Njegov komentar vam prenosimo u celosti:

Građevinski radovi na istočnom delu k.p. br. 2099/3 KO Niš ”Ćele Kula” su nesumnjivo novijeg datuma. Na osnovu fotografija od pre nekoliko godina može se nedvosmisleno utvrditi da nikakvog stepeništa na tom delu objekta nije bilo i da uz sam objekat nije bilo ničega sem trotoara u nivou terena. Danas je na tom mestu novoizgrađeno betonsko stepenište koje vodi do dela objekta ispod kote terena, kao i priključenje na kanalizacionu mrežu novijeg datuma.
Dakle, stepenište na istočnom delu predmetne parcele je novo i ne može se nazvati rekonstruisanim jer nikakvog stepeništa na tom mestu ranije nije bilo.

Narodne novine
Zgrada Narodnih novina posle privatizacije
Nelegalno stepenište koje se sada gradi

Poziva se građevinske inspekcija da radi posao kako treba, bez obzira što se ovde radi o vlasniku medija koji su na samo na zadnjem konkursu za medije grada Niša inkasirali preko 37 miliona dinara.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.