Major da budem

Krivična prijava podneta je protiv više policajaca i NN lica iz MUP-a u Nišu, a sve zbog “zloupotrebe ličnih podataka” vezano za podnošenje prekršajnih prijava na protestu decembra 2021. godine, kao i u drugim postupcima.

Krivična prijava je podneta i protiv majora Marka Petrovića, kao i protiv dva službena lica iz saobraćajne policije jer su u poznatom procesu koji je “pao na sudu” prekršili član 146. Krivičnog zakona Srbije, i u službene svrhe nezakonito obrađivali podatke ličnosti i iste koristili za sastavljanje prekršajnih procesa koji su bili neuspešni na sudu.

Sudski organi su u više navrata konstatovali da su ista lica koristili baze podataka za ove namene, što nije u skladu sa zakonom. Sve prijave koje je major Petrović podneo na ovaj način, padaju na sudu kada se advokati uključe u postupke.

Major da budem strip
Krivična prijava iako svi postupci padaju na Sudu

Potpis majora Petrovića nalazi se na svim prekršajnim prijavama koje su stizale na adrese građana u vreme protesta u Nišu. Svi koji nisu legitimisani na licu mesta, bili su oštećeni na isti način i njihovi podaci su takođe bili nezakonito obrađivani.

U vreme ekoloških protesta u Nišu krajem 2021. godine, pored privođenja većeg broja građana, veći broj prekršajnih prijava je stizao na adrese učesnika u protestima. Policijska uprava ih je teretila za hodanja po ulici, ometanje saobraćaja, drsko i bezobzirno ponašanje i slične prestupe.

U ovim procesima, često je slučaj da sam “major” kao i podređeni istom uopšte ne dolaze na suđenja iako su pozvani kao svedoci i kao podnosioci prijava. Major Petrović je imao mesto na našem portalu po dopisu iz sektora Unutrašnje kontrole gde je konstatovana nepravilnost u radi istog službenika.

Sendvič za AV
Sendvič sa protesta, ako ogladne majori i AV

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.