Konferencija na temu zelenašenja se u Srbiji organizuje po prvi put, kako kažu organizatori, i ako je lokalnog karaktera, izazvala je veliko interesovanje, pre svega kod organizacija civilnog društva.

Cilj današnje konferencije je bio umrežavanje institucija i organizacija u Gradu zainteresovanih za suzbijanje i rešavanje problema zelenašenja, i razmena iskustava i informacija između predstavnika civilnog sektora i državnih organa. PROTECTA je na konferenciji izložila i dosadašnje rezultate projekta, pre svega analizu ispitivanja stavova građana na temu zelenašenja i dosadašnja iskustva pružanja besplatne pravne pomoći građanima.

Po prvi put u Srbiji sprovedeno istraživanje iskustava i mišljenja građana na temu zelenašenja je dalo zabrinjavajuće rezultate. Po iskustvima i mišljenju građana:

  • 82,7% ispitanika smatra da je zelenašenje zastupljeno kod nas, gde 40% misli da je pojava prisutna u velikoj meri.
  • Pored toga što većina ispitanih građana, odnosno 60,8%, smatra da nadležne institucije ne reaguju adekvatno na problem zelenaštva, zabrinjavajući podatak je i da su građani tokom anketiranja izražavali nepoverenje u institucije. Građani su isticali da znaju kome treba da se obrate u ovoj situaciji, ali da u principu nemaju ili ne bi imali poverenja da se obrate institucijama.
  • Veliki procenat ispitanika (72,8%) smatra da građani nisu dovoljno edukovani o pojavi zelenašenja. Ovo govori u prilog tvrdnji da građani upravo i upadaju u dužnički odnos i pozajmljuju novac od sumnjivih osoba, jer nemaju dovoljno informacija i nisu ni u mogućnosti da se adekvatno informišu o ovome. Takozvana “siva zona” u kojoj se odvijaju poslovi u vezi sa zelenašenjem dodatno otežava da se stvori prava slika o ovom problemu.
  • 47% ispitanika je ili imalo lično iskustvo sa zelenašenjem, ili su opisivali iskustvo bliskih osoba (6% lično iskustvo, 41% iskustvo poznanika). Po pitanju opisa iskustva, bilo direktnog ili indirektnog, dobijeno je više zabrinjavajućih podataka:
    • Čak 60% ispitanih je bilo izloženo pretnjama. Dužnici su izloženi konstantnim pritiscima i pretnjama, uglavnom fizičkim nasiljem;
    • Uznemiravajući podatak je da je čak 42,2% ispitanika odgovorilo da su i članovi porodice dužnika bili izloženi neprijatnostima, bilo pretnjama bilo nasilju;

Iz PROTECTA-e su detaljne rezultate analize ispitivanja građana podelili svim prisutnima na konferenciji, a sa svim detaljima istraživanja planiraju da upoznaju širu javnost za nekoliko dana.

Ohrabruje informacija iz istraživanja koja se čula danas na konferenciji da bi se preko 50% ispitanika obratilo za besplatnu pravnu pomoć. Ovo je važno, pogotovo što je PROTECTA pokrenula besplatnu pravnu pomoć kako bi pružila pravne usluge građanima koji imaju probleme u vezi sa  zelenašenjem.

Pravni centar za borbu protiv zelenašenja radi već duže od 3 meseca i njegov rad su na konferenciji predstavili pravnici koji svakodnevno pružaju usluge savetovanja građanima. Zahvaljujući donatoru, Fondu otpornosti, građani se za usluge pravnog centra mogu javiti stalno, tj telefonske linije su otvorene 24 časa dnevno sedam dana u nedelji. Po dosadašnjim iskustvima, građani se javljaju u svim fazama, i preventivno, ali i kad su duboko u problemu i ne znaju šta da rade. Telefoni u pravnom centru zvone svakodnevno, a za sada veliki procenat korisnika uluga čine građani koji žive van Niša. Iako je projekat prvobitno bio namenjen problemima Nišlija, za sada su pravnici pružali usluge i stanovnicima Beograda, Novog Sada, Inđije, Vranja. Većini građana koji su se do sada javili za pravnu pomoć je najvažnija diskrecija, pa se teže odlučuju za direktan dolazak u prostorije pravnog centra, a više za telefonsko savetovanje. Najudaljeniji poziv je do sada stigao iz inostranstva gde se jedan građanin sakrio baš zbog problema sa zelenašenjem. Iz PROTECTA-e su na konferenciji podsetili da je telefon koji je konstantno dostupan građanima za savetovanje 060-14-111-80.

Pored uživo savetovanja građana, u PROTECTA-i su izradili i tri edukativna filma sa opštim savetima, kako bi svako ko ima internet mogao da dobije potrebnu informaciju. Ovi filmovi su danas premijerno prikazani na konferenciji, a već za par dana će biti dostupni svima na youtube i facebook kanalima protecta-e.

Na kraju konferencije, učesnici su pokušali da predlože preporuke za suzbijanje problema zelenašenja. Preporuke su namenjene i građanima, i institucijama, kako da unaprede svoj rad, i organizacijama civilnog društva, kako da realizuju aktivnosti na temu, ali i medijima kako bi unapredili svoje izveštavanje.

Neke od preporuka koje su se danas čule na konferenciji su:

– Država i nadležne institucije – unapređenje prevencije kroz rad sa mladima u okviru škola, kancelarija za mlade isl, brže procesuiranje slučajeva, rad sa ugroženim grupama, pooštravanje kazni za zelenašenje, edukacija građana i informisanje o štetnosti ulaženja u ovakve transakcije, dizanje kapaciteta kancelarije ombucmana za oblast zelenaštvo.

– Mediji – izveštavanje iz ugla istraživačkog novinarstva i obaveštavanje građana o štetnosti ove pojave, sagledavanje situacije iz više uglova.

– Nevladine organizacije – istraživanja o temi zelenašenja, konstantne edukacije građana, pružanje besplatne pravne pomoći, kampanje protiv zelenašenja, predlaganje efikasnijih zakonskih rešenja…

 

Na kraju konferencije, iz PROTECTA-e su najavili u narednih nekoliko dana još nekoliko akcija na temu borbe protiv zelenašenja.

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.