U dopisu koje je potpisao Milan Đorđević načelnik Komunalne Milicije u Nišu, navodi se da je bukvalno sve što nije dozvoljeno ustvari zabranjeno. Pozivaju se na odluku grada, koja kao i mnoge druge nisu uskladu sa svim zakonima i Ustavom, a odnosi se na njihovu nadležnost.

U dopisu piše: … u smislu zaštite javnih zelenih površina, zabranjuje: nenamensko korišćenje travnjaka(gaženje i ležanje), bacanje otpadaka na javnu zelenu površinu, kaoi zaustavljanjei parkiranje vozila na javnim zelenim površinama. 

Poreč činjenice da je svi shvataju zbog čega je zabranjeno parkiranje i bacanje smeća na zelene površine, zakonodavac i Komunalna Milicija ne prepoznaju potrebu građana da borave na zelenim površinama.

Pojašnjava se da: “izuzetno, opštinska auprava gradske opštine, uz mišljenje komunalnog preduzeća, može dozvoliti da se na javnim zelenim površinama mogu održavati sportske priredbe, vežbe, izbožbe i sl”.

Da li ovo znači da ako želimo da radimo vežbe oblikovanja ili gimnastiku sa decom, moramo da se javimo prvo gradskoj opštini, koja će da pita za mišljenje JKP Medijanu(zelenilo) pa onda da nam izdaju dozvolu da možemo da radimo gimnastiku na travi?

Da li se čini normalnim odluka i pravilo da građani ne mogu da sede, leže po travi, a ako treba da se deca igraju ili prave prve korake u travi?

U kom društvu postaje prekršaj boravak na zelenoj površini? U dopisu jasno piše da se zelene površine mogu koristiti samo u namene za koje su zakonom predviđene? Koje su to namene ako nije boravak građana na njima?

U dokumentu koji smo dobili, pojašnjava se da je bilo koje korišćenje travnjaka i zelenih površina kršenje gradskih odluka i daje mogućnost komunalcima da reaguju i sankcionišu građane.

Načelnik Milan Đorđević

Milan Đorđevič, načelnik niških komunalaca nije dostupan za pitanja Niške Inicijative. Da li funkcioneri imaju obavezu da odgovaraju na pozive medija i građana? Naravno da imaju, ali je vrlo indikativno koji se funkcioneri javljaju a koji ne.

Vaše komentare očekujemo na našoj FB strani

 

 

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.