JKP Gorica

Gradsko veće grada Niša na poslednjoj sednici, 29. januara donelo je odluku kojom se odobrava uzimanje kredita za tekuću likvidnost JKP Gorica u iznosu od 10 miliona dinara, dok će jemstvo za ovaj kredit dati JKP Naissus.

Takođe je predloženo da se odloži vraćanje pozajmice koju je dala Objedinjena naplata u vrednosti od skoro 22 milona dinara. Obrazloženje je da se to radi zbog tekuće likvidnosti.

To je samo jedno od dugovanja po pozajmicama, jer ukupno dugovanje JKP Gorica prema drugim preduzećima je 130 miliona dinara.

Ujedno najveći poverioc JKP Gorice je JKP Medijana koja je pozajmila ukupno 93 miliona dinara.

Član Upravnog odbora u JKP Gorica je član Nadzornog odbora u JKP Medijani.

Pored pokrivanja dugovanja JKP Gorica koje je ovaj saziv Skupštine grada Niša od 2016. godine uradio, koje iznose preko 600 miliona dinara, dolazimo do cifre od skoro 750 miliona koliko je štetu po budžet grada Niša napravilo ovo preduzeće.

Podsećamo građane Niša da kadrovi SPS-a sede na čelu ovog preduzeća, i da su oni u nadzornom i upravnom odboru od početka finansijskih problema Gorice, dok se samo direktori smenjuju kao ikebane.

To je ukupno 6 milona eura štete za samo 4 godine. Tu štetu su napravili kadrovi SPS-a, o svemu je obavešten Gradonačelnik i Gradsko veće. SVI znaju i ćute jer se čuva koalicija.

O nepravilnostima je bilo puno reči do sada, preko radne grupe i otpuštanja uzbunjivača kojima je uskraćen status jer se ustvari čekalo na otkaz, do izveštaja radne grupe (čiji su članovi i otpušteni).

Jedan od izveštaja radne grupe se “slučajno” izgubio na putu od pisarnice do Gradonačelnika, a bilo je i slučajeva sahranjivanja građana u kutijama od dasaka.

Ugasite ovo preduzeće, podignite krivične prijave protiv svih odgovornih, obeštetite radnike koji vas tuže i koje ste otpustili samo je jedan od predloga ljudi koji prate rad ovog preduzeća.

Sram vas bilo za sve što ste uradili i za svaki dinar kojim ste zadužili građane Niša.