Zakon o policiji

Javna rasprava o novom Zakonu o policiji održana je u petak 23. decembra u prostorijama Regionalne privredne komore u Nišu. Na samoj javnoj raspravi sem predstavnika Niške inicijative je bilo vrlo malo prisutnih iz niškog civilnog sektora, dok od nezavisnih medija nije bilo predstavnika u raspravi, sem urednika Niške Inicijative Srđana Nonića.

Pitanja koja smo postavili na javnoj raspravi jesu pomenute nove mere nadzora kao i kontrola zloupotrebe podataka o ličnosti, obzirom da su na skupu bili prisutni stručnjaci iz sektora za analitiku koja je zadužena za obradu samih podataka.

Od političkih predstavnikja bili su prisutni i aktivni Srpski pokret Dveri(Andrej Mitić), kao i predstavnivi pokreta Ne davimo Beograd u Nišu (Ivan Jovanović i Rastislav Dinić). Iz niškog civilnog sektora, pristuni su bili samo iz Odbora za ljudska prava.

Dinić i Jovanović
Ivan Jovanović i Rastislav Dinić iz “Ne davimo Beograd” u NIšu

Svi učesnici koji su učestvovali u raspravi su se osvrnuli na sporne predloge ulaska u privatan posed, obrade podataka ličnosti, kao i novih sredstava prinude i nadzora.

Ispred medija i civilnog sektora smo skrenuli pažnju da je u MUP-u Sektor unutrašnje kontrole zatvoren sistem, kao i da trasparentnost rada niške Policijske uprave nije na dobrom nivou. Naveli smo puno primera i kompletan modus operandi rada policije u Nišu.

Skrenuli smo pažnju da smo mišljenja da nove mere nadzora ima samo da pogoršaju stanje, jer smo jako dobro upoznati kako su se koristile stare mere nadzora na protestima u prošloj godini gde je nebrojeno mnogo ljudi privođeno i dobijalo prekršajne prijave.

Author