Gradonačelnik Niša

Na javnoj debati o Budžetu za 2020. godinu ove godine nikad manje građana, organizacija civilnog društva i političkih aktera u Nišu.

U skoro punoj sali Skupštine grada bili su prisutni mahom oni koji rade u loklanoj samoupravi.

Izuzetak je bila nekolicina predstavnika organizacija civilnog društva i svega nekoliko medija.

Za reč su se javila tri govornika, Danijel Dašić iz NKD-a, Nebojša Rančić iz Media & Reform centra i Srđan Nonić, šef odborničke grupe Niška Inicijativa.

Nonić je obraćanje počeo konstatacijom da je objavljivanje nacrta budžeta 48 sati pre javne rasprave prekratak period da se sa dokumentom upozna i neko ko se ozbiljno bavi ekonomijom, a kamoli za bilo kog građanina ili odbornika.

Nastavio je sa vremenskim odrednicama iz Zakona u budžetskom sistemu prema kome je Sekretarijat za finansije bio dužan da 15. oktobra odbornicima dostavi nacrt budžeta, dok se o njemu 1. novembra trebalo raspravljati u Skupštini grada.

Kritika je usledila i zbog Divljane odnosno stavke da se za investicije u ovu ustanovu planira svega 500 000 dinara u 2020. godini.

Obzirom da je Niška inicijativa obišla ovu ustanovu pre poslednjeg zasedanja Skupštine, činjenica je da se sa ovom sumom ne može rešiti gotovo ništa.

Nakon Nonića za govornicom se našao Danijel Dašić, predstavnik Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD).

Dašić je odmah na početku svog izlaganja istakao da se poslednjih sedam godina krše akti zakona koje je država preuzela na sebe u poglavljima 23 i 24 procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

Najvažniji među ovim Zakonima jeste svakako Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola Evropskoj povelji, koji nalaže da su sve lokalne samouprave dužne da izmene svoj Statut.

On je dodao da Evropska unija insistira da se pri donošenju strateških dokumenata uključe građani, kao i to da termin “javno upoznavanje i razgovor o budžetu” ne postoji u našem zakonu.

Što se samog planiranja budžeta tiče, predstavnik NKD-a istakao je da se prema njihovoj analizi izvršenje budžeta od 2008-2017 kreće do 8 milijardi dinara, te je planiranje prihoda u visini od 11 milijardi dinara ocenio kao neodgovorno.

Dašić je dodao da je budžet poslednji put ovako nerealno planiran 2012. – koja je takođe bila predizborna godina.

Nakon uvodnog dela, on se u ostatku svog izlaganja dotakao specifičnih stavki u budžetu poput povećanja plata zaposlenima u javnom sektoru, sanacije bedema Niške Tvrđave i ponovne rekonstrukcije Trga Kralja Milana koja će se raditi treći put u poslednjih 30 godina.

Pored nejasno objašnjenih stavki u samom Budžetu, svi govornici imali su zamerku na proceduru donošenja ovog strateškog dokumenta, kao i kašnjenje u kalendaru koji je propisan Zakonom o Budžetskom sistemu Srbije.

“Poglavlja koja otvaramo sa EU kao i zahtevi EU prema Srbiji jesu da obavezno bude uključen veći broj građana u donošenje ovakvih dokumenata” zajednički je stav svih govornika.

Pozivamo vas da pratite sajt Niške inicijative jer ćemo uskoro pisati opširnije o samom Budžetu a ubrzo nas očekuje i sednica Skupštine grada gde ćemo izneti stavove o mnogim važnim pitanjima za građane.