Direktorka Pčelice Svetlana Mitić je dobila opomenu od Agencije za sprečavanje korupcije zbog kršenja Zakona o sprečavanju korupcije. U rešenju Agencije, konstatuje se da Svetlana Mitić nije podnela izveštaj o imovini i prihodima u roku koji je dat Zakonom, po stupanju na funkciju direktorke.

Međutim, nije to jedini postupak koji se vodi pred Agencijom protiv direktorke predškolske ustanove Pčelica.

Po informacijama koje smo dobili od sindikata Nezavisnost, Direktorku Mitić terete za zapošljavanje sina prosvetne inspektorke, pa je zbog toga sindikat Nezavisnost pokrenuo još jedan postupak pred Agencijom.

Iz uprave Pčelice nisu hteli da daju odgovore na pitanja koje smo poslali mejlom, iako imaju “osobu zaduženu za kontakt sa medijima”. Pitali smo ih za postupak i za detalje oko rešenja Agencije za kršenje zakona. Mejl sa odgovorima nismo dobili do objavljivanja ovog teksta.


Manir ne odgovaranja institucija na zahteve za pristup informacijama kao i na novinarska pitanja, postao je zlatni standard u Nišu. Redakcija ima preko 10 neodgovorenih zahteva za pristup infrormacijama, više postupaka protiv jedinica lokalne samouprave, dok su odgovori koje dobijamo mahom neprecizni i namerno šturi.

Author