Propale ulice od kiše

Direkcija za izradnju grada Niša je dostavila podatke o tome koliko su ulica i trotoara izgradili u 2022. godini a sve po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja. U zahtevu smo tražili podatke o tome koliko kilometara/metara ulica i trotoara su izgradili u 2022. godini, ali i rekonstruisali.

Direkcija za izgradnju je po podacima koje su dostavili izgradila 5.36 kilometara novih puteva i ulica. Dostavili su takođe i podatak da su u 2022. godini rekonstruisali i sanirali 15.27 kilometara puteva i ulica.

Isto preduzeće zaduženo je i za nadzor nad ulicama kojima sama gazduje, pa tako godišnje inkasira po zadnjim podacima oko 7.5 miliona dinara za nadzor nad svime što se radi na ulicama.

Da, neko dobija milionske iznose za kontrolu izgradnje i reperacije rupa na niškim ulicama, koju sam i radi.

Podaci o nekategorisanim putevima nisu u ingerenciji Direkcije, pa su nas uputili na gradske opštine koje rade atarske i nekategorisane puteve.

Hazarska
Direkcija nije nadležna za nekategorisane i atarske puteve

Direkcija za izgradnju grada Niša zadužena je i za gazdovanje nad skoro svom infrastrukturom grada, dok je najbolnija tačka svih Nišlija uvek stanje ulica i trotoara, kao i svih javnih površina koje su u lošem stanju.

Direkcija i nadzor
Spisak licenciranih stručnjaka koji vrše nadzor za šta ih građani i plaćaju oko 7.5 miliona

Daljim uvidom u same licence, postoje određene nejasnoće oko toga da li su sve licence i bile aktivne u prvoj polovini 2022. godine svim stručnjacima iz Direkcije koji su zaduženi za ovaj posao

Na spisku stručnjaka Direkcije za izgradnju sa licencama su Nebojša Lović koji je bio direktor Direkcije, kao i Zoran Prokić koji je sadašnji VD direktor Direkcije.

Na ovaj način, u prva dva kvartala u 2022. godini, nadzor je upitan, jer po podacima koje smo istražili, neke licence nisu bile aktivne u jednom periodu ove godine. Pitanja na ovu temu smo poslali Inženjerskoj komori, sa tačnim detaljima koji nas zanimaju.

Postavlja se pitanje da li nadležna uprava treba da traži povraćaj novca za nadzor u prva dva kvartala u 2022. godini jer nadzor je vršen sa neaktivnim licencama. U svim dokumentima koje su sačinjavali (ako su građevinski dnevnici uopšte i sačinjavani), svaki potpis na njima nije validan zajedno sa celim dokumentom, pojašnjavaju naši izvori koji su takođe licencirani inženjeri.


Rad, istraživanja i pisanja na Niškoj inicijativi ne finansira nijedan strani niti domaći fonder, da se ne brinete. Ukoliko saznate da nas neko finansira, javite i nama, rado bi smo saznali.

Sve što smo istraživali i pisali do sada, kao i teme koje smo pokretali proizvod su entuzijazma nekolicine osoba koji rade na samom sajtu i saradnici su redakcije, ali i advokata i branitelja.

Milionska finansiranja ostavljamo prorežimskim, drugim raznim medijima, ali i udruženjima koje izuzetno dobar posao rade sa istraživanjim i informisanjem građana, kao i sa razvojem civilnog društva u Nišu.

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.