Dečiji centar u Čairu, posle dve neuspele preregistracije i spajanja sa ustanovom Divljana, sada je po treći put u problemu, jer kako kažu zaposleni, nisu su postali nova ustanova, niti imaju budžet, ni plan poslovanja, a već dva meseca platu ne mogu da primaju usled statusnih promena.

Dečiji centar ima 35 zaposlenih, i kako kažu i iz finansijske službe, nije urađen ni popis imovine i radnika, niti bilo kakva druga priprema za spajanje sa ustanovom Divljana.

Dečiji centar press
Dečiji centar u problemu zbog spajanja sa Divljanom

Da se prisetimo, Dečiji centar po odluci Skupštine grada treba da se spoji sa ustanovom Divljana, ali je ta odluka prestala da važi marta 2023. godine, pa su o tome i o ostalim problemima sa sistematizacijom obavestili sve odbornike Skupštine grada, koji su i doneli tu odluku. Po njihovim rečima, nije bilo nijednog odgovora, pored činjenice da u Nišu imamo 61. odbornika.

Evo situacije koja je bila u oktobru 2023. godine: usled procesa koji je započet, ustanova je na početku imala dva upravna odbora, problem je bio sa licenciranjem radnika, a plate su kasnile zbog budžeta i plana poslovanja.

Manifestacije u Čairu i razni programi pod znakom pitanja u toku leta?

Na pitanje da li će Dečiji centar da ima programe koje su imali prethodnih leta ispred njihovog sedišta u Čairu, odgovor je bio da najverovatnije neće biti nikakvih sličnih aktivnosti, jer bez budžeta, plana rada i plata, nema nikakve svrhe da se razgovara o tome.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.