Novac u sportu

Autor: Mladi Nikšića 2018. godine/ prenosimo tekst u originalnom obliku


Ministarstvo sporta iz Registra sportskih organizacija izbrisalo je četiri nacionalna saveza – Biciklistički, Crnogorski savez auto moto sportskih klubova, Savate i Sambo savez, dok su u fazi inspekcijskog nadzora, u kontekstu brisanja iz registra i Rvački, Kuglaški i Kajakaški savez, saopšteno je iz tog Vladinog resora, a prenosi agencija MINA.

Konstatovano je da Džudo i Tekvondo savez još nijesu uskladili interna pravna akta za funkcionisanje saveza sa Zakonom o sportu.

Navodi se da je pojačani inspekcijski nadzor nad radom sportskih organizacija, koji Ministarstvo sporta inicira posredstvom Uprave za inspekcijske poslove rezultirao brisanjem četiri nacionalna saveza.

“Ministarstvo sporta je kao novoformirani organ, u kontekstu zatečenog neuređenog stanja u sportskoj oblasti, do sada podnijelo 15 inicijativa, kojima je od Uprave za inspekcijske poslove, zatražilo provjeru rada nacionalnih sportskih saveza i to uglavnom onih koji su višegodišnjim neispunjavanjem obaveza usporavali razvoj pojedinih sportova, a samim tim i same sportske oblasti u Crnoj Gori”, piše u saopštenju Ministarstva sporta

Uprava za inspekcijske poslove je utvrdila da ne ispunjavaju obaveze propisane Zakonom o sportu i zabranila rad Crnogorskom savezu auto moto sportskih klubova, Savate savezu, Sambo savezu Crne Gore i Biciklističkom savezu Crne Gore.

“U kontekstu utvrđenih nepravilnosti, Ministarstvo sporta je shodno zakonskoj obavezi, te saveze izbrisalo iz Registra sportskih organizacija. Konkretno, Crnogorski savez auto moto sportskih klubova, ne organizuje sistem takmičenja još od 2013. što je shodno Zakonu o sportu, ključna obaveza nacionalnih sportskih saveza. Savate savez, takođe nije sprovodio sistem takmičenja od osnivanja, a nema ni prijavljenih sportista, dok Sambo savez ne posjeduje prostorije za rad. Zbog neispunjavanja zakonskih obaveza, iz Registra je izbrisan i Biciklistički savez Crne Gore”, piše u saopštenju.

Navodi se da su inspektori za sport utvrdili da Džudo savez Crne Gore i Tekvondo savez Crne Gore, nijesu uskladili interna pravna akta za funkcionisanje saveza sa Zakonom o sportu.

“Zato i ovim putem, pozivamo Džudo i Tekvondo savez da u datom roku, shodno smjernicama koje su dobili od Ministarstva sporta, završe obavezu usklađivanja internih akata sa Zakonom o sportu. U suprotnom, prema njima će biti sprovedene upravne mjere i radnje u skladu sa Zakonom o sportu i Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Uprava za inspekcijske poslove, u trenutku osnivanja Ministarstva sporta, funkcionisala sa samo jednim inspektorom za sport”, piše u saopštenju.

Author