Novac

Gradsko veće grada Niša donelo je na poslednjoj sednici, 4. februara ove godine odluku o raspodeli sredstava iz budžeta za oblast zaštite životne sredine.

U 2020. planirani izdaci iz gradske kase za zaštitu životne sredine iznose 107 miliona dinara. 

Od pomenute cifre sredstva će biti raspoređena na sledeće načine:

  1. Monitoring stanja kvaliteta životne sredine (14 700 000 dinara)
  2. Programi i projekti lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine (68 600 000 dinara)
  3. Informisanje građana o stanju i kvalitetu životne sredine (700 000 dinara)
  4. Sufinansiranje projekata NVO (8 000 000 dinara)
  5.  Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (5 000 000 dinara)
  6. Nabavka opreme za zaštitu životne sredine (10 000 000 dinara)

Šta ovako poređane stavke zapravo znače, odnosno šta će tačno građani Niša morati da plate svojim novcem zarad “poboljšanja” kvaliteta životne sredine?

Monitoring

Pod monitoringom smatra se kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Niša, praćenje nivoa komunalne buke u gradu kao i ispitivanje zagađenosti zemljišta na teritoriji Niša za 2020/21 godinu.

Građani će za praćenje i kontrolu buke, smeća i još nekoliko stvari platiti skoro 15 miliona dinara.

Progami i projekti

U programe i projekte lokalne samouprave spada sprovođenje i nadzor procesa dezinsekcije na teritoriji grada Niša u 2020. godini kao i očuvanje i unapređenje zelenila na javnim površinama na teritoriji grada Niša.

Između0 ostalog, čišćenje i uređenje divljih deponija u gradu, unapređenje zelenila u Spomen parku “Bubanj”, uklanjanje gromobrana i izradu “Plana kvaliteta vazduha aglomeracije” koštaće Nišlije više od 68 miliona dinara.

Finansiranje projekata organizacija u oblasti zaštite životne sredine

Za razliku od 2019. kada je na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti životne sredine ukupna izvdojena suma iznosila 4 miliona dinara, ove godine je i pored generalno manjeg budžeta dupliran taj iznos i iznosi 8 miliona dinara.

Ovim konkursom finansiraju se određene nevladine organizacije čiji se projekti uglavnom svode na neku edukaciju, informisanje ili jednodnevni izlet uz čišćenje Spomen parka Bubanj.

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima

Pet miliona dinara otići će na račun javnih preduzeća koja se pretežno bave komercijalnim aktivnostima. Dakle presipanje iz šupljeg u prazno odnosno iz budžeta koji pune poreski obveznici novac će se preusmeriti u javni sektor.

Nabavka opreme

Iz dostupne dokumentacije potpuno je nejasno šta se smatra pod “nabavka opreme za zaštitu životne sredine”.

O kom tipu opreme se radi, čemu bi ona trebalo da služi i zašto je za nju neophodno izdvojiti čak 10 miliona dinara u toku 2020. godine za sada ostaje enigma za javnost.

Takođe je nejasno koja je to oprema nabavljena u 2019. za cenu od 29 miliona dinara kao i u 2018. za visokih 30 miliona dinara.

Gde nestaje novac?

Gde nestaje ovoliki novac i zašto ne vidimo nikakve rezultate u ovoj oblasti nadležni se nisu potrudili da nam objasne.

Ono što jeste poznato da svake godine ostaju neutrošena sredstva koja se prebacuju u budžet za narednu, pa su tako u 2019. ostala neutrošena 22 miliona dinara koja su preneta u 2020.

Očigledno je da i kada imaju novca ne znaju da ga iskoriste na pravi način ili ne umeju uopšte pa ga samo prebacuju iz godine u godinu.

Pored svih činjenica pomenućemo samo da nijedan jedini korak ni potez nije urađen od vlasti u Nišu za poboljšanje životne sredine.

Novac
Niš u poslednje tri godine za životnu sredinu izdvojio 346 miliona dinara; Ilustracija: printscreen

23 miliona dinara za finansiranje organizacija i nabavku opreme, gde po starom proverenom običaju skoro sav novac odlazi na račune “GONGO-va” koji su bliski onima koji dele novac.

Sa druge strane 68 miliona za “programe” otići će na ozelenjavanje, zaštićena stabla, Spomen park Bubanj (koji su skoro čistili turisti), uređenje divljih deponija, izradu planske dokumentacije i izrade plana kvaliteta vazduha.

Samo da podsetimo građane koliko su vladari Niša i Srbije izdvajali po godinama za Ekologiju u Nišu:

U 2018. izdvojeno 121 244 000 dinara, za 2019. planirano je 118 350 000, dok će za 2020. kada je zagađenje vazduha često alarmantno i životna sredina ugroženija nego ranije i planira se najveći priliv u budžet do sada, lokalna vlast izdvojiti 107 miliona.

Ukoliko niko ne razume šta ovo sve znači, a vidimo da će brdo novca biti potrošeno, to je zato što će da se potroši brdo novca a nerazumne reči služe da se mi osetimo glupim i ne razumemo šta se to bitno i veliko radi za naše dobro.

Samo zato. Ukoliko niko i ne vidi da se nešto radilo, sigurno će da pomisli da nešto sa njim nije u redu, da ne razume, ne vidi ili nije informisan.

Prava istina je da se ništa i ne radi, samo se troši novac i obmanjuju građani.

Author