Povodom obeležavanja međunarodnog dana migranata 18. decembra, udruženje PROTECTA je organizovalo aktivnosti u gradu kako bi skrenuli pažnju javnosti na pitanje migranata i probleme sa kojima se oni suočavaju.

Tako su na Trgu Kralja Milana volonteri PROTECTA-e sproveli informativnu kampanju gde su sa građanima Niša razgovarali na temu migracija i delili im prigodan informativni materijal sa najvažnijim podacima vezanim za migracije u svetu i u Srbiji.

Nakon ove aktivnosti, na Okruglom stolu održanom u Regionalnoj Razvojnoj Agenciji Jug predstavnici PROTECTA-e su govorili o migracijama u svetu, razlozima za obeležavanje Međunarodnog dana migranata i važnosti socijalne kohezije migranata, i prezentovani su rezultati projekta „Osnaženi – Ohrabreni – Ujedinjeni protiv predrasuda“ koji je PROTECTA sprovodila na teritoriji Južne Srbije u protekla četri meseca i koji se simbolički završava na međunarodni dan migranata.

U okviru ovog projekta je omogućeno mladima Niša da bolje upoznaju migrantsku populaciju, zemlje odakle dolaze i njihove običaje, i da na taj način razbiju predrasude koje uglavnom dolaze iz neinformisnosti. Mladi su u proteklim mesecima sproveli kampanju prema građanima Niša, on line kampanju na društvenim mrežama koja je bila namenjena mladima, humanitarne akcije prikupljanja hrane, radionice sa maloletnim migrantima bez roditeljskog staranja koji se nalaze u Zavodu za omladinu Niš i radionice sa migrantima smeštenim u Prihvatnom Centru Preševo. Na radionicama koje su kreirali i vodili srednjoškolci iz Niša su obrađivane teme kao što su: ekologija, običaji, sport, muzika, život mladih, Evropski migrantski put. Pored mladih iz Niša, na ovim radionicama su učestvovali mladi migranti iz Avganistana, Sirije, Maroka, Indije, Pakistana…

Na kraju okruglog stola je prisutnima premijerno prikazan i dokumentarni film o životu migranata u Srbiji, i aktivnostima koje su sproveli mladi i radu institucija koje se bave pitanjem migracija. U filmu o migracijama govore predstavnici Komeserijata za izbeglice i raseljena lica, Zavoda za omladinu Niš, migranti, mladi Niša.

Svi zainteresovani ovaj film mogu pogledati na linku:

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.