Sotirovski i Panić

Više tužilaštvo u Nišu je podnelo krivičnu prijavu Osnovnom tužilaštvu u Nišu protiv Nikole Panića zbog falsifikovanja službene isprave iz člana 357. KZ. a sve zbog krivične prijave koje smo podneli protiv više lica za falsifikovanje radnog vremena Panića, posle napada na novinara Niške inicijative januara 2023. godine. Panić je u radno vreme snimljen u kazinu u centru grada zbog kojeg je napao i jurio Srđana Nonića u pokušaju da obriše snimak na kojem se vide svi detalji o njegom boravku u radno vreme u kazinu. Pomenuto rešenje ne može se naći u delovodnim knjigama, što je i konstatovala inspekcija.

Panić
Nova krivična prjava podneta od strane Višeg tužilaštva Osnovnom tužilaštvu

Više tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijvu protiv više NN lica posle malo više od godinu dana zbog zlupotrebe službenog položaja, ali nije se osvrtalo na činjenice koje su bile podnete u dokumentima o oštećenju budžeta. Naime, po odluci Višeg tužilaštva, Panić je optužen za falsifikovanje, iako je jasno da je tadašnja načelnica resorne gradske uprave sačinila i potpisala rešenje, za sada po nalogu nepoznate osobe. Sa zvaničnog mejla, isto rešenje su poslali na mejl redakcije po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

Ovaj proces falsifikovanja je i Upravna inspekcija po našoj prijavi ocenila kao “ne baš ispravan”. Vrlo lepo su birali reči da se ne dirne u rad organa vlasti.

Rešenje upravnog inspektora
Upravna inspekcija i rešenje sa “upozorenjem”

Po ovim okolnostima, samo i jedino Panić, sada radnik Uprave za građevinarstvo, ugostiteljski tehničar, samostalno je falsifikovao i dostavio preko zvaničnog mejla redakciji dokument koji je po odluci i sada Višeg tužilaštva falsifikovan?

Više tužilaštvo
Tužilaštva se dopisuju predmetima

Više tužilaštvo je po ovoj odluci ocenilo da je Panić sam, bez saučesništva bilo koga iz struktura gradskih uprava i njegove stranke SNS bio jedini je samostalni akter ovog slučaja.

Takođe ostaje nepoznato da li se Više tužilaštvo osvrnulo na druge okolnosti koje su nevedene u krivičnoj prijavi povodom ovog slučaja, a to je oštećenje budžeta, upitno upisivanje u spiskove pri dolasku na posao, vidno odsutstvovanje sa posla Panića u radno vreme kad je kao vlasnik prorežimskog portala pratio sve aktivnosti političkog vrha grada.

Šta kaže član 357 Krivičnog zakonika po kome je podneta krivična prijava:

Falsifikovanje službene isprave

Član 357

(1) Službeno lice koje u službenu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese važan podatak ili svojim potpisom, odnosno službenim pečatom overi službenu ispravu, knjigu ili spis sa neistinitom sadržinom ili koje svojim potpisom, odnosno službenim pečatom omogući pravljenje službene isprave, knjige ili spisa sa neistinitom sadržinom,
kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i službeno lice koje neistinitu službenu ispravu, knjigu ili spis upotrebi u službi kao da su istiniti ili koje službenu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u većoj meri ošteti ili na drugi način učini neupotrebljivom.

Ostaje nepoznato kako je Panić “službeno lice” koje je u službenu ispravu unelo neistinite podatke, jer je jasno iz dokaza da su druge osobe bile zadužene za sačinjavanje falsifikovanog rešenja o preraspodeli radnog vremena, a ne “ugostiteljski tehničar Nikola Panić”.

Povodom ovog slučaja, podnećemo žalbu Apelacionom Višem tužilaštvu i tražiti uvid u spise predmeta Višeg tužilaštva, dok ćemo Osnovnom tužilaštvu tražiti podatke o statusu predmeta koje je Više tužilaštvo prebacilo “u njihovo dvorište”.

Author