Transparentnost Srbija

Programi tri kandidata za direktora Agencije za sprečavanje korupcije, među kojima će Narodna skupština vršiti izbor, ne pružaju jasne odgovore na sva bitna pitanja o budućem radu ovog organa. Zakonska procedura izbora uopšte ne podrazumeva mogućnost predstavljanja kandidata u Skupštini. Štaviše, njihovi programi nisu ni dostavljeni poslanicima, već isključivo biografije. Usled toga se može očekivati da se ponovi situacija sa izborom članova Veća Agencije iz 2021, kada su poslanici očigledno glasali na osnovu unapred postignutog dogovora a ne sagledavanja individualnih kvaliteta.
Sa proceduralne strane, konkurs za direktora je osporen u javnosti zbog toga što su dva od tri člana konkursne komisije javni funkcioneri, koji podležu kontroli Agencije. U vezi sa tim je izostala bilo kakva reakcija državnih organa.

Dodatno, problem je u tome što bi eventualni sukob interesa članova konkursne komisije trebalo da ceni upravo Agencija, a među kandidatima za direktora se nalaze aktuelni direktor tog tela i njegov zamenik. Programi koje su predstavili kandidati za direktora Agencije za sprečavanje korupcije imaju nedostatke, a Komisija koja je razmatrala programe je propustila to da utvrdi u zapisniku, kao i tokom polučasovnog predstavljanja kandidata kada su mogli da im postavljaju i dodatna pitanja. Ocene predstavljanja programa su nedovoljno argumentovane.
Na konkurs su se javili aktuelni direktor Agencije, Dragan Sikimić, njegov zamenik, Dejan Damnjanović, Kosta Sandić, koji ima prethodno iskustvo rada u privatnom i javnom sektoru, kao i troje kandidata koji nisu izašli na testiranje. Relativno mali broj kandidata može biti pokazatelj niskog poverenja u mogućnost da bude izabran onaj ko unapred ne obezbedi političku podršku, kao što se pokazalo prilikom izbora članova Veća.
Pravosudna akademija je ustanovila dobru praksu time što je  objavila programe kandidata. Međutim, očigledno je da komisija trebalo da precizira obavezne elemente programa rada kako bi razmatranje, ocenjivanje i poređenje tih programa bilo argumentovanije.
Transparentnost Srbija je izradila analizu programa sva tri kandidata, koju će dostaviti i narodnim poslanicima.
Mandat aktuelnog direktora Agencije za sprečavanje korupcije ističe 18.1.2023. Predlog koji sadrži imena sva tri kandidata je dostavila ministarka pravde 11.1.2023. Pravosudna akademija je sprovela konkurs, čiji su rezultati objavljeni 28.12.2022. Stoga je očigledno da će i izbor i sada kasniti, kao što se dogodilo i kada su birani članovi Veća Agencije.
Agencijom će od 18.1.2023. rukovoditi njen sadašnji zamenik, čiji mandat ističe u avgustu ove godine, a koji je i sam jedan od tri kandidata na aktuelnom konkursu.
Transparentnost Srbija
Beograd, 17.1.2023.

Author