Niška Inicijativa je zakazala sastanak sa nečelnikom Komunalne Milicije grada Niša Milanom Đorđevićem. Sastanak je zakazan za četvrtak 28.01. u 11 sati u stanici u Katićevoj ulici.

Zbog mnogih komunalnih problema koje građani imaju, pozivamo da u mejlu niskainicijativa@gmail.com ili preko FB strane, postavite pitanja na koja ćemo da tražimo odgovor na sastanku sa načelnikom niških komunalaca, pored naših pitanja koje imamo.

Komunalna milicija
Načelnik Milan Đorđević (u sredini) sa ostalim saradnicima u Komunalnoj Miliciji

Načelnik Milan Đorđević do sada nije hteo da razgovara kada je dobijao pozive, pa smo odlučili da tražimo sastanak direktnim putem u stanici Komunalne Milicije u Nišu.

O nedostupnosti načelnika Đorđevića, obavestili smo i načelnicu nove nadležne uprave u Nišu, Snežanu Jovanović. Obaveštavaćemo sve ostale nadležne o svemu što saznamo o ovoj i o svakoj drugoj službi u gradu. naravno, obaveštavaćemo i građane.

Od sada otvaramo nov odeljak “Niška Inicijativa pita za Vas”

Ukoliko iz nekog razloga sastanak bude otkazan, obavestićemo javnost i nadležne u gradskoj upravi.