Komunalna milicija

Slike do kojih je došla Niška Inicijativa, kao i informacije o podacima iz dokumenata govore o radnjama kojima treba da se pozabave organi Rebuplike Srbije.

Na fotografijama nastalim krajem decembra 2019. nalazi se dokumentacija koju je sačinila Komunalna milicija u Nišu vršeći kontrolu u javnom prevozu.

Obzirom da u sklopu dužnosti od svog osnivanja ona vrši kontrolu karata i legitimisanje putnika u gradskom prevozu, podatke koje tokom tog postupka uzima od putnika suprotno Zakonu o zaštiti podataka ličnosti dostavlja Direkciji za javni prevoz grada Niša.

Evidencija
Spaljena i evidencija koju sačinjavaju kontrolori u gradskom prevozu; foto: Niška inicijativa

O ovome smo se konsultovali sa pravnicima i izvršili uvid u zakonske akte.

Kršenje zakona nije kada Komunalna milicija vrši legitimisanje, već u daljoj obradi i deljenju tih podataka sa Direkcijom za javni prevoz u Nišu.

Više stotina građana Niša je ovim nezakonitim radnjama oštećeno, a nadležni zbog partijske pripadnosti ostaju nemi na sve nepravilnosti i kršenja zakona.

Sada kada su nepravilnosti krenule da izlaze u javnost, organizovali su spaljivanje dokumentacije koja može da nanese štetu osobama koje su nadležne i odgovorne.

Uskoro opširnije o štetnim radnjama niške Komunalne milicije.

Author